Mathem ska bli fossilfria redan 2021

Nätbutiken för mat, Mathem, siktar på att göra sin transportverksamhet fossilfri genom att övergå till biodiesel, HVO. Samtidigt investerar de i 200 nya leveransbilar för ändamålet. Övergången kommer ske gradvis men beräknas vara färdig redan under 2021.

– Hållbarhet har varit en del av Mathems DNA redan från starten. Det är därför med stor entusiasm som vi nu har tagit beslutet att redan under det här året helt övergå till ett bränsle som sänker våra klimatutsläpp från transporter med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel, kommenterar Johan Lagercrantz, vd på Mathem.

Den största delen av företagets direkta utsläpp kommer från transportverksamheten. Beslutet att helt övergå till HVO-bränsle minskar de direkta utsläppen med upp till 90 procent, vilket gör transportverksamheten fossilfri enligt definitionen från Fossilfritt Sverige. Bränslet kommer OKQ8 stå för med flera stationer i närheten av nätbutikens fyra lager.

– Mathem är i en tillväxtfas och har expanderat kraftigt under det senaste året. Vi har dock fortfarande möjligheten att göra en sådan här förändring väldigt snabbt tack vare vår hanterbara storlek och det faktum att alla våra leveranser utgår från centrala platser med närhet till att tanka HVO. Vi ser därför att den här övergången kommer att bli väldigt smidig och att den lägger en fantastisk grund för vår fortsatta arbete med att på sikt även införa andra fossilfria alternativ, exempelvis elektrifiering, kommenterar Johan Lagercrantz.

Parallellt med övergången investerar företaget i fler än 200 nya leveranslastbilar under året samtidigt som ca 100 äldre bilar i fordonsflottan avyttras. De nya fordonen är lämpliga för att drivas av just HVO.