Mathem tar in automationspengar

E-mathandlaren Mathem, som pandemi-växte med 50 procent under 2020, tar in 1,1 miljarder SEK i en ny investeringsrunda, bland annat för att automatisera sin logistik. “Vi ser att automation är en förutsättning för att nå lönsamhet” säger Mathems vd Johan Lagercrantz till e-handel.se.

I investeringsrundan går majoritetsägaren Kinnevik in med ytterligare 150 miljoner kronor, medan AMF och Stena investerar 100 miljoner respektive 50 miljoner, och därmed utökar sitt befintliga ägande. Totalt består investeringsrundan av en nyemission på 400 miljoner kronor, samt en lånefacilitet från P Capital Partners på 700 miljoner kronor. Pengarna ska delvis användas till att täcka bolagets förluster, men också för att expandera och utveckla logistiken, som den nya logistikanläggningen i Farsta, som öppnar under 2022.

För E-handel.se berättar Mathems vd Johan Lagercrantz att pengarna ska användas till två saker – automationslösningar på lagren och att täcka upp för företagets förlust. 2019 gick Mathem back med 341 miljoner och företaget har tidigare aviserat att ett 2020 kommer att visa liknande siffror.

Samtidigt växer Mathem snabbt, under 2020 ökade bolaget med 50 procent till intäkter på nära 2,3 miljarder kronor, och i mars 2021 hade Mathem sin största tillväxt någonsin med 69 procent mot mars 2020. Starkaste tillväxten i landet var i Skåne följt av Göteborg.

– Mars månad är faktiskt första gången vi kan jämföra våra intäkter från föregående år med en månad som också var påverkad av pandemin. Att vi trots detta ändå har en tillväxt på 69 procent är helt fantastiskt. Att vi dessutom gjorde “all time high” under en månad som traditionellt sett är en relativt vanlig månad för MatHem, är ytterligare ett tydligt tecken på att våra tjänster är här för att stanna, kommenterar Johan Lagercrantz.

Mars 2020Mars 2021
Antal anställda1 4002 400
Antal registrerade medlemmar**710 000910 000
Tillväxt från föregående år32 procent69 procent
Dagligvaruindex (försäljningstillväxt i branschen)34 procent56 procent
*Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex för e-handel med hemleverans.**Avser medlemmar som någon gång skapat ett konto på MatHem.

I dag har Mathem fyra lager i Bromma, Järfälla, Mölndal och i Arlöv. Det nya lagret som just nu byggs i Larsboda ska ersätta Bromma-lagret när det blir klart 2022.

– Det är inte säkert att det behöver vara två lager i Stockholm så man ska inte fastna vid siffran 4. Men alla lager ska vara automatiserade och det kräver förstås en investering, säger Johan Lagercrantz till E-handel.se.

– Inom ett par år räknar vi med att ha flera automatiserade lagerlösningar på plats runt om i Sverige. Det är betydligt mer effektivt och vi ser att det är en förutsättning för att nå lönsamhet. Sen behöver vi täcka våra underskott eftersom vi fortfarande inte går med vinst. Vi räknar med att vara lönsamma först 2023-2024.

Johan Lagercrantz Foto Mathem

Mathem erbjuder för närvarande sin tjänst till 55 procent av de svenska hushållen. Till e-handel.se säger Johan Lagercrantz att Mathem inte har några tankar på att börja med butiker.

– Det blir vår konkurrensfördel, att vi är fokuserade på just e-handel med hemleverans och inte behöver göra avkall på det. Sen tror jag inte att vi kommer att ta 100 procent av marknaden men det är inte vår ambition heller. Den är att ta en del av marknaden och att bli så stora som möjligt.