Mathems nya Veddestalager öppnat

Den 19 maj gick första ordern ut från Mathems nya lager i Veddesta utanför Stockholm. Det 4 600 kvm stora lagret som ägs av Corem har byggts upp och anpassats med kyllagerhantering på bara några veckor, ett rekordsnabbt svar på Coronakrisens ökade efterfrågan på e-mat.

Den 18 maj hölls en mindre invigning med ett 30-tal personer närvarande, där Mathems vd Johan Lagercrantz klippte bandet för det nya Veddestalagret. Den 19 maj gick den första ordern ut, bara drygt fyra veckor efter tillträdet den 16 april. 

– Det är en fantastisk insats av hela teamet som har jobbat med att lyckas etablera det nya lagret på bara några få veckor. Lagret är en del av den kapacitetsökning som vi genomför för att möta den extremt stora efterfrågan, men det är även en långsiktig satsning, säger Johan Lagercrantz.

Fastigheten ägs av Corem och hyrdes fram till 2017 av Teknikmagasinet, som dock gick i konkurs samma år, delvis på grund av att man flyttade sin lagerverksamhet till Eskilstuna. Sedan dess har en annan uppstickare inom e-mat huserat i lagret, Fodi, som dock även de gick i konkurs så sent som i februari i år. 

Den 19 maj rullade den första leveransen från Mathems nya Veddesta-lager ut. Foto Mathem

– Vi fick in sista hyreskronan från Fodi den sista mars, sen tog det bara sexton dagar tills Mathem fick tillträde, så det har gått helt otroligt fort, berättar Corems uthyrningschef Jesper Carlsöö. 

Digital kontraktsprocess 

Den första kontakten mellan Mathem och Corem togs den 20 mars, knappt två veckor senare var det fyraåriga hyresavtalet påskrivet.

– Mathem och jag träffades inte fysiskt förrän efter kontraktskrivningen, allt skedde digitalt. Det har varit dubbelt praktiskt att jobba digitalt nu, dels eftersom det spar tid och dels på grund av Corona-situationen. Om någon inte insett storheten i att arbeta mer digitalt innan det här, så har man nog garanterat gjort det nu, säger Jesper Carlsöö.

Den stora tidsmässiga utmaningen har varit att bygga om och anpassa anläggningen för Mathems verksamhet. Tillsammans har Corem och Mathem investerat ca 15 miljoner kronor i projektet. Bland annat har en ny, 600 kvm stor kyllagerdel byggts upp, med kylda in- och utlastningszoner för att garantera en obruten kylkedja. 

– Det är en jätteanpassning som vi har gjort med tanke på tiden, så det är tur att vi har ett eget projektkontor. Alla har slitit som djur, vi har jobbat tvåskift och helger och vår projektledare Mats Polbring har gjort ett helt fantastiskt jobb för att få ihop det här. 

Jesper Carlsöö, Corem. Foto Hilda Hultén

Även materialbeställning och kontraktering till projektet har gjorts mer utifrån leveranssäkerhet än vanligt, berättar Jesper Carlsöö. 

– Vi har till exempel köpt kylpaneler från  leverantörer som kunnat garantera kort leveranstid. I den här typen av tidskritiska projekt får man hitta lite nya lösningar, som vi säkert kommer ha nytta av sen också. Sen har Corona nog också gjort att det varit lite enklare att få fatt i folk än vanligt, vilket gynnat projektet, säger Jesper Carlsöö.

Kompletterar Farsta-lagret

Det nya lagret sysselsätter ett 80-tal nya medarbetare, främst chaufförer och lagerpersonal. Totalt har bolaget fått öka personalstyrkan med 500 personer mellan mars och maj. De ökade volymerna under mars och april beror dels på en stor tillströmning av nya kunder, men också att befintliga kunder lagt större beställningar än vanligt.

– Vi behöver ta höjd för att många av våra nya kunder kommer att stanna hos oss även framöver, och då behöver vi säkerställa att vi också kan fortsätta att leverera till dem. Vi ökade vår kapacitet med 33 procent mellan mars och april, och innan sommaren ska vi öka med ytterligare ca 50 procent, delvis genom det nya lagret. 

Det nya Veddestalagret är ingen tillfällig lösning utan är tänkt som ett komplement till Mathems planerade storsatsning på ett nytt tvåvåningslager i Farsta, eftersom det täcker leveransbehovet för den norra delen av Stockholm.

– Denna investering görs för att svara upp mot kundernas förväntan både på kort och lång sikt, säger Johan Lagercrantz.

Av Hilda Hultén