Mathias Krümmel ny chef för Postnord Sverige

Mathias Krümmel har utsetts till ny chef för Postnord Sverige. Han tillträder den 1 januari 2021.

Mathias Krümmel tar över rollen från Annemarie Gardshol som sedan februari 2018 haft uppdraget parallellt med sin roll som koncernchef och vd för Postnord-koncernen.

Mathias Krümmel har arbetat inom koncernen sedan 2000 och har genom åren haft flera ledande positioner inom Postnord Sverige, bland annat som chef för affärsområdet Solutions 2018 och som Försäljningsdirektör 2014–2017. Han kommer närmast från tjänsten som produktionschef, en roll han haft sedan juni 2018.

Mathias Krümmel började sin karriär inom koncernen på dåvarande Postnet AB, och hade, innan han kom till Postnord Sverige 2014, flera chefstjänster inom Posten IT och Posten Logistik AB.

Mathias Krümmel är född 1970. Han är utbildad inom Försvarsmakten och åren 1990–2000 tjänstgjorde han som kapten. Mathias Krümmel har i dag styrelseuppdrag i Almega.                     

Mathias Krümmel kommer ingå i koncernledningen och rapportera till koncernchefen Annemarie Gardshol.