Matsmart flyttar till automationslager i Örebro

E-handlaren Matsmart investerar  i ett nytt, automatiserat centrallager i Örebro, som byggs av Infrahubs. Det nya Nordenlagret i Pilängen tas i drift 2022, och kommer att ersätta det nuvarande lagret i Katrineholm. 

– Det här är vår största investering genom tiderna och kommer försörja oss med kapacitet för de närmaste 10–15 åren, säger Matsmarts logistikchef Conrad Edgren till Dagens Logistik. 

Conrad Edgren, med 15-årig bakgrund från Ikea, kom till Matsmart 2019 och har varit med om företagets expansion från Sverige och Finland, till Danmark och sedan Tyskland – som lades till våren 2020.

Conrad Edgren. Foto Matsmart.

– Det har varit ett fantastisk tillväxtresa, som gör att vi nu ser över vårt behov och investerar i ett helautomtiserat plocklager, med möjlighet till expansion på lång sikt. Det här är en långsiktig investering för oss – 15 år är en oerhört lång tid för en e-handlare.

Matsmarts nya lager blir 20 000 kvm stort, och kommer att strömförsörjas genom solcellspaneler på taket. Det byggs av Infrahubs som även kommer äga lagret. Platsen är logistiktäta området Pilängen i logistikstaden Örebro, där bl a XXL och Lidl finns sedan tidigare.

Helautomatiserad lösning

Lagret automatiseras med en Autostore med från början 88 000 backar och 149 robotar. Element Logic, som bland andra även levererat lagerlösningar till e-handlarna Dustin, NAKD och Nelly, är automationsleverantör.

– Det är väldigt spännande att vi på Element Logic tillsammans med Matsmart visar att Autostore är rätt automationslösning för denna typ av snabbväxande Egrocery-verksamhet. Att vi dessutom är med och bidrar till att en aktör inom en allt mer hållbar livsmedelsbransch också får en vass, kostnadseffektiv och mer hållbar logistik är ju ett stort plus i kanten, kommneterar Thomas Karlsson, Managing Director på Element Logic Sverige.

40 procent av ytan kommer bestå av höglager. 10-15 bansystem ansluter till packstationerna där personal manuellt fyller på kundernas paket med varor. Därefter tar en automatiserad lådförslutare vid. 

– Första gången en manuell förflyttning av lådan sker är när den lyfts upp på en pall för att gå till speditören, säger Conrad Edgren. 

 Framtida expansion av både lagerytan, med 10 000 kvm, och av automationen, är möjlig.

– Vi kommer direkt från start att fördubbla vår lagerkapacitet, och öka effektiviteten i plocket med 250–300 procent. 

Planen är att det nya Örebrolagret ska stå färdigt i december 2021 och vara i full drift under första kvartalet 2022. 

Visionsbild över Matsmarts nya helautomatiserade Nordenlager i Örebro. Foto Matsmart.

Fullt i Katrineholm

Matsmart grundades 2014 av ICA-handlaren Erik Södergren, som drev en ICA-butik i nordvästra Stockholm, tillsammans med entreprenörerna Ulf Skagerström och Karl Andersson, med idén att minska matsvinnet genom att sälja mat på nätet som annars skulle kastas. I  Matsmarts nuvarande manuella centrallager i Katrineholm, dit man flyttade 2015, är det nu nästan fullt – i april förra året tog e-handlaren de sista 2 500 kvm i bruk. 

– Det går inte att öka effektiviteten i plocket längre, och enda sättet att göra det framöver är med automation. Både av kapacitetsskäl och sett till lönsamheten är vår nya lagerinvestering rätt sak att göra, menar Conrad Edgren. 

Alla de 110 anställda i Katrineholm har fått erbjudande om att följa med till Örebro. Det nya lagret beräknas behöva personal i ungefär samma utsträckning – men i framtiden kan ytterligare kompetens behövas.

– Kompetensförsörjningsfrågan var ett skäl till att valet föll på Örebro, som är en utpräglad logistikstad och även har universitet. Men framförallt är Örebro det optimala logistikläget för att nå våra kunder på våra tre nordiska marknader – vårt “center of gravity”. Här finns också ett utbyggt terminalnätverk, säger Conrad Edgren, som dock menar att Katrineholm  fungerat bra för företaget hittills – med god närhet till särskilt Stockholmskunderna och många terminaler. 

– För en strategisk satsning framåt är Örebro helt rätt för oss. Vi tror på en stark utveckling i regionen. 

Internationell expansion

2020 expanderade Matsmart för första gången utanför Norden, till Tyskland under namnet Motatos, en satsning som överträffat förväntningarna vad gäller tillväxt – totalt växte Matsmart med 40 procent 2020. 

– Tyskland har vi en logistiklösning utanför Berlin i samarbete med en TPL-are, vilket ger oss flexibilitet att växa. För att kunna göra en egen lageretablering krävs att volymerna stabiliseras lite grann och att vi kan beräkna den framtida kapacitetsökningen åtminstone 2–3 år framåt i tiden, säger Conrad Edgren. 

För någon månad sedan tog Matsmart in 350 miljoner SEK, bl a med hjälp av två nya investerare: SEB Private Equity och Gullspång Re:food Invest, för en vidare internationell expansion. 

– Den kommer antagligen ske på liknande sätt som i Tyskland. 

Matsmart säljer torrvaror som producenter och grossister annars skulle slänga: som överproduktion och varor med kort hållbarhet. Leverantörerna är idag drygt 300, leveranserna är oregelbundna och sortimentet förändras dag från dag.

Att vidga sortimentet till ex frukt och grönt eller kyl- och frysvaror, som kräver en mycket mer komplex logistik, har än så länge inte varit aktuellt för företaget.

– Men inför framtiden tittar vi självklart alltid på hållbara utvecklingar av vår affär. Att få in cirkularitet i försörjningskedjorna runt maten är ju vår grej.

Av Klara Eriksson