Matsmart gjorde storförlust 2022

Under 2022 ökade Matsmart omsättningen med 23 procent till 889 miljoner kronor, samtidigt föll resultatet till -422 miljoner kronor. Bakom förlusten ligger flera tunga investeringar i Europa i kombination med det ekonomiska läget.

Under 2021 omsatte Matsmart-koncernen 722 miljoner kronor; 2022 ökade omsättningen med 23 procent till 889 miljoner kronor. Men resultatet föll med 127 procent till -422 miljoner kronor, jämfört med -186 miljoner kronor 2021. Företaget förklarar delar av förlusten med stora investeringar i Tyskland och Storbritannien. Nu har man lagt om sin aggressiva expansionsstrategi.

– Förra året inleddes med att vi gjorde stora investeringar i tillväxt i Tyskland, lanserade i Storbritannien och invigde vårt nya automatiserade lager i Örebro. När den geopolitiska situationen accelererade den ekonomiska nedgången, som också till stor del ströp tillgången till kapital, ändrade vi strategi efter de två första kvartalen. Det beslut vi tog var att fokusera helt på lönsam tillväxt på vår hemmamarknad och anpassa investeringarna på våra tillväxtmarknader för att förlänga vår runway. Vi koncentrerar oss på det vi är bra på och kommer att vara redo att accelerera när konjunkturen vänder igen, kommenterar Karl Andersson, vd för Matsmart.

Koncernens starkaste marknad är fortsatt Norden, där omsättningen ökade från 548 miljoner 2021 till 605 miljoner kronor 2022. På den tyska marknaden ökade omsättningen från 174 miljoner kronor till 267 miljoner kronor. I Storbritannien, där man lanserade i juni 2022, landade omsättningen på 18 miljoner kronor.

Under året tog man också in 400 miljoner kronor för att finansiera den europeiska tillväxten.

Sverige når lönsamhet

Efter årsskiftet kom mer positiva nyheter. Första kvartalet 2023 gav den starkaste tillväxten i företagets historia och det första lönsamma kvartalet i Sverige. Det helautomatiserade lagret i Örebro som invigdes i början av 2022 lyfts som en framgångsfaktor.

– Sverige blev lönsamt under det första kvartalet 2023. Det enskilt viktigaste bidraget till detta var flytten och automatiseringen av lagret i mars förra året, kommenterar Peter Beckius, även han vd för Matsmart. Han fortsätter:

– Lagerinvesteringen gjorde inte bara att lönsamhetsekvationen vände till vår fördel, utan i samband med flytten följde merparten av vår personal med från det tidigare lagret. Det är något vi är mycket stolta över.

2023