Max lägger logistiken hos Martin & Servera

Martin & Servera vinner över hamburgerkedjan Max hela lagring och distribution till kedjans 130 restauranger i Sverige och Danmark, från Svensk Cater. Avtalet är treårigt och ska vara i full drift vid årsskiftet 2021/2022.

Under våren har Max genomfört en omfattande upphandling av lagring och distribution för sina omkring 130 restauranger i Sverige och Danmark. Valet föll slutligen på Martin & Servera, som enligt Max inköpschef Niclas Lind, totalt sett hade den bästa lösningen för lager, distribution och hållbarhet.

– Vi har en spännande tid framför oss med kraftig expansion och ser fram emot ett starkt och bra samarbete, kommenterar Niclas Lind.

Max Burgers omsatte 3,9 miljarder kr 2019 och har mål om att växa kraftigt de närmaste åren. Det treåriga avtalet, som ska implementeras stegvis med målet att vara i full drift senast vid årsskiftet 2021/2022, ingår hela distributionen av livsmedel och förbrukningsvaror som kommer att ske från Martin & Serveras fyra centrallager i Sverige. Tidigare har distributionen legat hos livsmedelsgrossisten Svensk Cater.

– Det är jättekul att vi fått det här avtalet, Max är en stor kund för oss och är en aktör som växer och har stora ambitioner. Avtalet är tecknat, men implementeringen sker successivt, i samarbete med den tidigare leverantören, så att det flyter på utan störningar, berättar Martin & Serveras informationschef Christina Gezelius.

Christina Gezelius. Foto Martin & Servera

Bygger nytt i tuffa coronatider

Avtalet är ett glädjande besked för Martin & Servera, som haft det tufft under coronakrisen. Volymerna har totalt minskat med omkring 30 procent under våren och, berättar hon.

– Troligtvis kommer detta att fortsätta under hösten med inställda events och många som fortsätter jobba hemifrån. Sen har det ju drabbat väldigt ojämnt, vissa verksamheter och typer av restauranger har gått ganska bra, medan andra haft det väldigt tufft, och även vissa turistorter har gått bra, så sommaren har gått bättre än vi prognostiserat. Vi har också mycket flöden till skolor och vårdinrättningar som fungerar som vanligt, så det är långt ifrån alla som drabbas.

I slutet av varslade bolaget sammanlagt 250 av sina omkring 1500 anställda inom lager och produktion på bolagets fyra lager i Umeå, Enköping, Norrköping och Halmstad.

NRP och Wilfast bygger ett drygt 30 000 kvm stort, nytt lager för Martin & Serveras räkning på Herstadberg i Norrköping, som ska stå klart nästa höst. Samtidigt varslar Martin & Servera närmare 100 personer på det gamla lagret i Norrköping. Foto NRP

– De fackliga förhandlingarna pågår fortfarande, och det är inga exakta antal eller datum klara än, säger Christina Gezelius.

Martin & Servera bygger också just nu ett nytt lager på drygt 30 000 kvm i Herstadberg Norrköping, som ägs av Wilfast och NRP, som ska stå klart hösten 2021. Det är den fjärde och sista etappen i bolagets moderniserande av lagerstrukturen. Lagret ersätter det befintliga lagret i Norrköping som byggdes 1964, där omkring 400 personer arrbetade innan coronakrisen, men där nu nästan 100 personer har varslats.

Av Hilda Hultén