Medverka i undersökning om TPL-branschen

Marknadsplatsen Warehousefinder kopplar samman varuägare med TPL-aktörer. I våras undersökte man hur TPL-företag såg på framtiden och nu följer man upp rapporten med ytterligare en marknadsundersökning.

Warehousefinder vill gärna nå ut till så många tredjepartslogistiker som möjligt och nu har du som representant för ett företag i branschen möjlighet att ge din bild av läget inom branschen – genom att svara på denna korta enkät.

Syftet är att visa på trender och se vilka förändringar som skett inom TPL-branschen under året, och resultatet har även delats med Dagens Logistik inför tidningens årliga kartläggning av branschen.

Av Redaktionen