Meko automatiserar finskt centrallager och omorganiserar i Danmark

Bilreservdelshandlaren Meko satsar på att modernisera och automatisera centrallagret i Helsingfors för att samordna sina finska företag. I Danmark genomför man en omorganisation där logistik och försäljning läggs i egna organisationer. Förändringen gör det möjligt för Meko att dra ännu större nytta av det nya automatiserade danska centrallagret som kommer att stå klart 2025.

Meko bedriver verksamhet i Finland genom grossistföretaget Koivunen och dess butiks- och verkstadskoncept Fixus samt Mekonomen, Meca Truck och ToolPack. Nu moderniserar man centrallagret i Helsingfors med ny teknologi och automatiserad varuhantering, vilket innebär att samordningsstrategin av de finska bolagen slutförs.

– Detta innebär att vi stärker vår ställning i Finland. Vi kommer att hantera större mängder varor på kortare tid, vilket ger bättre service med snabbare leveranser till våra kunder. Finansiellt innebär investeringen betydligt lägre driftskostnader när lagret tas i bruk, vilket ligger i linje med vårt fokuserade arbete att skapa ett starkare och mer lönsamt Meko, kommenterar Pehr Oscarson.

Renoveringsarbetet startar under 2024 och anläggningen beräknas vara i full drift under det första halvåret 2025. Då kommer anläggningen effektivisera verksamheten, ge förbättrad service och lägre kostnader. Investeringen väntas inte påverka koncernens kassaflöde eller resultat under 2024.

Investeringen innebär att koncernen under 2025 kommer ha uppfört tre nya högteknologiska centrallager i Norden i syfte att förbättra servicen och öka effektiviteten. Ett nytt, automatiskt logistikcenter är under uppförande i Odense i Danmark och ett motsvarande projekt pågår även i Oslo i Norge. Sedan tidigare har man ett automatiserat lager i Strängnäs i Sverige.

Omorganiserar i Danmark

Meko bedriver verksamhet i Danmark genom FTZ, landets ledande grossist- och distributionsföretag med kundgrupper som verkstäder, bilåterförsäljare och andra grossister. I verksamheten finns starka varumärken som AutoMester, Hella Service Partner, Din Bilpartner och CarPeople.

Den förändring som nu genomförs innebär att områdena försäljning och logistik separeras och får dedikerade organisationer, vilket förbättrar möjligheterna till ökad försäljning och utökad kundservice. Därutöver väntas förändringen ge en varaktigt positiv resultateffekt på 19 miljoner danska kronor från och med 2024 (EBIT).

– Nu lägger vi grunden för att även i framtiden vara den mest kompletta partnern till våra danska kunder. Den optimerade organisationen gör att vi med full kraft kan utveckla affären och våra kundrelationer samtidigt som vi drar ännu större nytta av vårt högteknologiska centrallager i Odense som kommer att stå klart 2025. Detta bidar till vårt arbete att bygga ett starkare och mer lönsamt Meko, kommenterar Pehr Oscarson, vd och koncernchef på Meko.