Mekonomen blir Meko och förvärvar finska Koivunen

I dagarna har Mekonomen Group bytt namn till Meko för att bättre spegla verksamhetens bredd. Samtidigt stärker de nu sin position i Finland och etablerar sig i Baltikum genom att förvärva Koivunen, den ledande distributören av bildelar och tillhörande tjänster i Finland och Estland.

I december 2021 vann dåvarande Mekonomen/Meca tillsammans med logistikbolaget BCP årets Retail Awards för sin fem år långa logistikresa där de automatiserat och konsoliderat logistiken till centrallagret i Strängnäs. Under de senaste åren har de också genomfört flera förvärv i norra Europa, bland annat FTZ i Danmark och Inter-Team i Polen. Nu byter de namn till Meko, för att bättre spegla koncernens bredd och visa på att koncernen är mer än ett varumärke.

Koncernen expanderar även i Finland och Baltikum, då Meko ingått avtal om att förvärva Koivunen, den ledande distributören av bildelar och tillhörande tjänster i Finland och Estland med verksamhet även i Lettland och Litauen. Förvärvet förväntas öka skalfördelarna för Mekos nuvarande verksamhet i Finland och ge synergier inom distribution, lagerhållning, inköp, gemensamma erbjudanden kring egna reservdelsvarumärken samt digitalisering och konceptutveckling för koncernen.

– Koivunen är ett välmående företag med starka varumärken som kommer att fortsätta att utvecklas i sin befintliga företagsstruktur som eget affärsområde. Med Koivunen i Meko tar vi ett tydligt steg mot målet att vara den bästa och mest heltäckande partnern för alla som äger och servar fordon i norra Europa, kommenterar Pehr Oscarson, vd och koncernchef för Meko.

Förvärvet görs till ett företagsvärde om 122 miljoner euro, motsvarande ca 1 280 miljoner kronor, på kontant- och skuldfri basis. Förvärvet förväntas slutföras under tredje kvartalet 2022.

– Detta steg innebär många fördelar, inte minst en ökad möjlighet för våra varumärken att växa sig starkare och dra nytta av kraften som kommer av att vara en del av en större koncern. Vi ser fram emot att följa resan framåt, kommenterar Jukka Kock, styrelseordförande för Koivunen Oy.