Menigo storsatsar på nytt Göteborgslager

Livsmedelsgrossisten Menigo storsatsar på nytt huvudlager på 42 250 kvm i Catenas logistikområde Position Landvetter. Det nya lagret blir ett av två huvudlager och möjliggör för vidare expansion.

– Vår ambition är att växa inom foodservice, primärt inom restaurangmarknaden och den här satsningen ligger helt i linje med det, säger Menigos logistikchef Martin Sagne.

Menigo levererar mat, utrustning och dryck till restauranger, servicehandel och storkök över hela Sverige, med drygt 1 200 anställda. Idag försörjer man kunderna från centrallagret i Strängnäs på 27 000 kvm, och från mindre regionala lager på 7 000-17 000 kvm i Malmö/Arlöv, Partille, Årsta samt Sundsvall.

– Det lågomsatta segmentet körs ut under natten från vårt centrallager i Strängnäs till de regionala lagren, och där crossdockar vi ihop det och distribuerar till våra kunder följande dag. I Årsta har vi även ett separat färskvarulager, berättar Martin Sagne, logistikchef på Menigo.

Martin Sagne. Foto Menigo.

Ny, tillväxtvänlig lagerstruktur

För att öka kapaciteten och bädda för framtida tillväxt, särskilt inom restaurangsegmentet, förändrar grossisten nu sin lagerstruktur och investerar i ytterligare ett huvudlager i Göteborg.

– Det som är skillnaden i den nya setupen ur ett supply chain perspektiv är att vi kommer ha två huvudlager: ett i Göteborg som försörjer södra och västra Sverige i samverkan med Malmölagret och ett i Strängnäs som försörjer norra och östra Sverige i samverkan med enheterna i Sundsvall och Årsta.

De regionala distributionslagren i Sundsvall, Malmö och Årsta kommer finnas kvar medan enheten i Partille ersätts med Landvetter. Partille-lagret är idag på 16 000 kvm, men där ska nu byggas bostäder och Menigo har sedan en längre tid tillbaka vetat att man kommer behöva flytta.

– Vi har letat efter ett lämpligt markområde länge, men det är inte det lättaste i Göteborgsregionen, särskilt inte i den storleksordning som vi behöver. Vi har i princip varit i kontakt med alla kommuner i frågan.

Strategiskt val av läge

Många dagligvaruaktörer lägger sina lager i Helsingborgsregionen, känt som Sveriges centrum för livsmedelslogistik, med ett starkt frukt- och färskvarukluster, men för Menigo överväger fördelarna med Göteborg. 

Menigo går från en till två centrala lagerpunkter med nya satsningen i Landvetter. Foto Menigo.

– Landvetter är fortfarande nära Storgöteborg, vilket är viktigt då restaurangmarknaden är central för oss. Utöver det är det positivt att här är det enkelt att distribuera åt norr, öst och syd från Göteborg. 

Drygt 10–15 procent av anläggningen kommer bestå av annat än lageryta.

– Med den här satsningen utökar vi vår kapacitet rejält. Tanken är att vi ska avlasta vår Strängnäs-enhet för att kunna fortsätta vår expansion i östra och norra Sverige. Vi har en ganska aggresiv tillväxtplan.

Tillväxten planeras framförallt sker inom restaurang-sektorn, som nu förväntas se en tillväxt efter två år av pandemi, och logistiken byggs med detta i sikte.

– Vi har valt att lägga våra lager strategiskt i närheten av de stora befolkningscentra, så att vi kan erbjuda ett bredare sortiment närmare kund. Sammantaget innebär det här upplägget kortare ledtider, körsträckor och färre mellantransporter vilket skapar en effektiv och framförallt mindre komplex lösning, säger Martin Sagne.

–  Den stora effektivitetsvinsten blir att vi minskar det totala transportnätverket vilket också minskar klimatpåverkan.

För komplext att automatisera

Många dagligvaruaktörer satsar hårt på automatisering idag, men Menigo bygger ett konventionellt lager. 

– Landvetter blir ett konventionellt lager och det beror på att vår kundstruktur är alltför komplex för att automatiseras, vi har så enormt mycket olika kunder. Däremot kommer vi uppdatera och utveckla våra IT-system och WMS.

I det nya lagret blir det utöver frys- kyl- och torrvarulager även kontor och showroom, ”showkitchen”, färskvaruhall och distributionscenter. 

– Utöver detta är en viktig del att kunna skapa en modern, säker och trevlig arbetsplats för våra medarbetare då vi vill vara en attraktiv arbetsplats på marknaden.

En ny fastighet ger också nya möjlighet till energioptimering, och Menigo tittar på hur man framöver ska bädda för elektrifierade fordon vid anläggningen.

Markarbetet påbörjas under våren 2022 och flytten planeras bli våren/sommaren 2024.

Av Klara Eriksson

Om Menigo

Menigo är en av Sveriges mest etablerade matdistributörer och omsätter ca 6,5 miljarder kronor. Företaget är ett dotterbolag till globala foodservice-aktören Sysco, med 58 000 anställda världen över, och säte i Houston, Texas. Menigo har drygt 15 000 kunder och är representerade på åtta orter i Sverige.