Mestergruppen centraliserar logistiken till Helsingborg


Från och med 2020 är Järnia och Bolist, liksom XL-Bygg, en del av Mestergruppen
Sverige AB och därigenom Sveriges största byggvaruhandelskedja. I januari i år förlades även XL-Byggs logistikfunktion till gruppens centrallager i Helsingborg, Mestergruppen Logistik AB, där Nowaste är logistikpartern, vilket ger en effektiv försörjning till butikerna och e-handeln bolist.se.

2019 blev norska Mestergruppen huvudägare i XL-Bygg, och 2020 även av Järnia och Bolist, och Sveriges största byggvaruhandelskoncern med 270 butiker bildades. Bolists logistibolag: Bolist logistik blev då Mestergruppen logistik och i januari i år öppnades centrallagret för XL-Byggs samtliga butiker där TPL-aren Nowaste i Helsingborg är logistikpartner.

XL-bygg hade innan till största delen direktleveranser till sin anläggningar, endast en mindre del bestående av 350 artiklar – de egna varumärkena, fanns hos en grossist i Växjö.

Stefan Thollén. Foto Mestergruppen.

– Med den här satsningen gör vi för det första vardagen mycket enklare för våra butiker. De lägger en order och får en faktura, vilket blir mycket effektivare och smidigare för dem, säger Stefan Thollén, Inköps- och Varuflödesdirektör på Mestergruppen Sverige AB, tidigare inköpschef på Bolist.

– Dessutom har vi möjlighet att ytterligare förbättra och digitalisera kunderbjudandet, med kortare ledtider och en samordnad inköpsfunktion, genom vilken vi kan utöka sortimentet och köpa större kvantiteter till bättre villkor.

Större sortiment

Det innebär att XL-Byggs butiker nu kommer att kunna ta del av de över 12 000 artiklar som lagerförs i det egna centrallagret. Artiklar som byggkedjans kunder och byggare kommer att kunna beställa efter behov, ända ner tillstyckantal. Varorna kommer också att kunna levereras upp till två gånger i veckan, ända ut till butik eller direkt till byggarbetsplatserna.

Vi vet att det är genom logistiken som vi verkligen kan vässa kunderbjudandet

De tre butikskedjorna hyr idag 28 000 kvm av Nowaste i Helsingborg genom Mestergruppen Logistik.

– Vi pratar mycket logistik med våra handlare, det handlar inte om att vi tycker det är kul att flytta pallar, utan för att vi vet att det är genom logistiken som vi verkligen kan vässa kunderbjudandet och skapa en bättre affär för våra medlemmar.

Fristående handlare

Butikskedjan Bolist satsade redan 2014 på en centraliserad logistik- och lagerfunktion för sina butiker, i syfte att samordna inköp- och logistik, samt att bygga upp en e-handel: bolist.se. När Bolist och Järnia slog sig ihop 2019, fick även Järnia ta del av Bolists logistikfunktion.

De tre kedjorna XL-BYGG, Bolist och Järnia är medlemsägda där alla ansluta handlare är delägare i moderbolaget, och kommer att fortsätta under egna varumärken. Den nya koncernen har en samlad butiksomsättning på över nio miljarder kronor.

Mestergruppens vd Karin Eriksson, menar att satsningen på centrallagret också är en satsning som förstärker relationen med medlemmarna.

– Att ha en välfungerande logistik är en viktig del av vårt erbjudande till medlemmarna för att uppfylla vårt löfte att vi ska ha branschens mest nöjda och lönsamma medlemmar, kommenterar Karin Eriksson, VD på Mestergruppen Sverige AB.

Av Klara Eriksson