Metanoldrivet smart sjömärke testas i Stockholm Norvik Hamn

Ett sjömärke på land i farleden till Stockholm Norvik har utrustats med en metanoldriven bränslecell. Bränslecellen ingår i ett pilotprojekt inom EU-projektet Intelligent Sea, som genom digitalisering ökar säkerheten och effektiviteten i farleder.

Sjömärket är en av fyra belysta skärmar för vägledning av fartygstrafiken i farleden och drivs av solpaneler. I mars kompletterades sjömärket med en metanoldriven bränslecellsenhet som agerar backup till sjömärkets funktioner ifall solenergin inte räcker till. Pilotprojektet sker inom ramen för EU-projektet Intelligent Sea som Stockholms Hamnar deltar i tillsammans med Nådendals Hamn och det finska företaget Arctia.

Arctia, som bland annat arbetar med farledsunderhåll, har levererat fyra digitalt smarta sjömärken med belysta skärmar till Stockholms Hamnar. Sjömärkena är uppkopplade via mobilnätet och kan fjärrövervakas och fjärrstyras.

– Detta är ett väldigt bra exempel på hur hållbara och innovativa lösningar blir en del av det moderna Stockholm Norvik Hamn. Med hjälp av ny spännande teknik från våra leverantörer och stöd från EU får vi en klimatsmart lösning som dessutom bidrar till sjösäkerheten, kommenterar Fredrik Lindstål (C), styrelseordförande i Stockholms Hamn.

Pilottestets smarta sjömärken drivs med uppladdningsbara batterier kopplade till solceller, vilket räcker för att driva dem året runt i Europa. Med Nordens mörkare vinterhalvår behövs dock ett komplement när solljuset inte räcker till och det är här bränslecellen kommer in.

– Bränslecellen med metanol hjälper till att ladda batterierna under vintern. Det här möjliggör en betydligt högre energiförbrukning än med solpanelerna, vilket i sin tur ökar möjligheterna till kompletterande utrustning, som väderstation, kamera eller till och med 5G-nätverk, kommenterar Jonas Andersson, farledsansvarig på Stockholms Hamnar.

De små bränslecellerna används ofta som backup för telekommunikationssystem och väderstationer. Att metoden inte är vanlig i marina sammanhang kan bero på att det salta havsvattnet har en korroderande effekt. För att motverka de har Arctia utvecklat ett filtrerande ventilationssystem som också testas i sjömärket vid Stockholm Norvik.