MG Real Estate köper ytterligare hamntomt i Malmö – för nederländskt logistikföretag

Innan det är helt klart vad som kommer hända på den första tomt i Norra hamnen i Malmö på 66 500 kvm, som belgiska MG real Estate köpte i december 2019 – har MG slagit till ytterligare en tomt – på 43 000 kvm, där nederländska logistikföretaget Westerman kommer bygga en logistikhubb.

Malmö stad upplåter ny mark med tomträtt till belgiska fastighetsbolaget MG Real Estate, som blir Westermans hyresvärd, vilket innebär en storsatsning på Malmö Industrial Park och hamnområdet.

Den nya etableringen innebär 50 nya arbetsplatser i anläggningen och även ökad sysselsättning i branscher kopplade till transport och logistik, och övrigt näringsliv i Malmöregionen.

Det nederländska logistikföretaget Westerman Multimodal Logistics kommer där att bygga en anläggning för omlastning av gods, för kombitrafik avsedd för järnväg, väg och sjöfart.

Fastigheten Verkö 5 omfattar cirka 43 000 kvadratmeter mark och ersättningen till kommunen blir ca 1,8 miljoner per år.

– Detta är en viktig investering för hamnens fortsatta utbyggnad och satsning på Malmös hamnområde och vårt utvecklingsområde Malmö Industrial Park. Etableringen skapar också nya, välkomna arbetstillfällen, kommenterar Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande.

Malmö ligger perfekt

Westerman har lång erfarenhet av intermodala godstransporter och är starkt kopplade till centrala Europa via Nederländerna, men också till andra stora marknader inom Europa och andra världsdelar. I och med deras etablering kan Malmö stad fortsätta sin satsning med att stärka infrastrukturen för järnväg i hamnområdet. Att flytta långväga godstransporter från väg till järnväg innebär en avsevärd reducering av utsläppsnivåer då betydligt tyngre gods kan samlastas på tåg.

– Vi ser mycket fram emot att skapa en stark logistiknod i Malmö där vi kan dra nytta av effektiva och hållbara lösningar för omlastning via sjöfart, järnväg och väg. Malmö ligger perfekt i den Nordeuropeiska transportkorridoren, kommenterar Lambert Van Dieren, vd Westerman Multimodal Logistics.

I samarbete med CMP

Hanteringen av järnvägsgods kommer ske i nära samarbete mellan Westerman och hamnoperatören Copenhagen Malmö Port (CMP), med en direkt anslutning till container- och färjeterminalen.

– Det finns en tydlig efterfrågan på den här tjänsten från regionens näringsliv och den här satsningen blir ett hållbart steg i arbetet att flytta gods från långväga lastbilstransporter till järnväg och sjöfart i nära samarbete både med oss på CMP och med våra andra samarbetspartners. Westermans etablering förstärker nätverket i hamnen ytterligare och tillsammans kan vi erbjuda ännu fler lösningar till kunderna, kommenterar Barbara Scheel Agersnap, vd, Copenhagen Malmö Port.  

Utvecklingen av Malmö Industrial Park, ett expansivt industriområde som erbjuder attraktiv industrimark i Norra hamnen i Malmö, sker i samverkan med CMP. Företagsetableringarna inom Malmö Industrial Park sker löpande. 

– Vi är glada att inom ett halvår kunna fortsätta vår satsning med en andra etablering i Malmö Industrial Park. Vi inser betydelsen av ett hållbart byggande, vilket detta projekt kommer vara ett mycket bra exempel på och vi är väldigt glada över att snart vara igång, säger Anton van Vlerken, Norden- och Nederländerna ansvarig på MG Real Estate.