Miele flyttar logistiken till Stigamo

Vitvarujätten Miele byter nu TPL-partner och läge för sitt nordiska regionlager: I vår flyttar bolaget logistiken från Eskilstuna till DFDS nybyggda TPL-lager i Stigamo. 

– Främsta orsaken är att vi kortar våra transporter, vi kommer närmare produktionen i Tyskland och flera av våra största kunder, bl a Elgiganten och Power, finns i den här regionen, berättar Mieles Sverige-vd Niklas Mair. 

Niklas Mair. Foto Miele

Den tyska vitvaruaktören Miele har haft sitt regionlager för distribution till Sverige, Norge och Finland hos TPL-akören Skanlog i Eskilstuna i många år. Men nu byter bolaget läge på sin nordiska logistik. I april–maj flyttas logistiken från Eskilstuna till Södra Stigamo i Vaggeryds kommun till den danska TPL-aktören DFDS nybyggda lager på 36 000 kvm, som stod klart vid årsskiftet. Mieles logistik kommer att ta upp ungefär halva ytan i lagret, och blir andra kund att flytta in. Orsaken är bland annat möjligheten till hållbara intransporter och närhet till två av de största kunderna; Elgiganten och Power. 

– Vi gjorde en upphandling och tittade på flera olika parametrar när vi valde TPL-partner. Självklart hade parametrar som pris och kvalitet stor betydelse, men främsta anledningen var i det här fallet läget. Alla våra volymer kommer in från Tyskland, så dels får vi kortare intransporter, och dels ligger flera av våra största kunder i den här regionen; där två är Power och Elgiganten. Elon har sin logistik i Örebro, så där är det lite hugget som stucket i avstånd jämfört med Eskilstuna, berättar  Niklas Mair, vd för Miele i Sverige. 

Noggrannt planerad flytt

Miele säljer vitvaror och elektronik i premiumsegmentet, till återförsäljare, köksfackhandel och direkt till konsument. Intransporterna kommer med en mix av tåg och lastbil, och bolaget tittar på att elektrifiera distributionen från det nya lagret till kunderna i regionen. 

Miele byter läge för sin nordiska logistik till Jönköpingsregionen, där man kommer närmare både produktion och kunder. Foto Miele

– Vi tittar mycket på hållbara transportupplägg och det nya läget blir perfekt för det. De största volymerna går till återförsäljare som Elgiganten, Power och Elon, men köksfackhandeln är också en stor kundgrupp, med kökstillverkare som Nobia, Ballingslöv och Kvänum. Vi säljer också en mindre andel direkt till konsument, via egen e-handel och sex egna butiker i Norden, berättar Niklas Mair. 

Lagerflytten startar i april och ska vara färdig i maj. 

– En lagerflytt är ett stort projekt och innebär alltid en risk för störningar i leveranser. Vi är medvetna om utmaningarna, men vi har planerat flytten noggrant så jag är inte så orolig. 

Att ekonomin svajat den senaste tiden har inte påverkat Mieles försäljningsvolymer än så länge, berättar han. 

– Vi hade ett jättebra 2022 och tog marknadsandelar på alla de nordiska marknadena. Generellt för vitvarubranschen så kan vi se att de som tidigare betalat för kvalitet fortsätter att göra det, så premiumsegmentet går fortsatt bra. Även lågprisssegmentet går jättebra, medan mellanskiktet är det som kläms åt just nu. 

Snabbväxande kökskluster

Jönköpingsregionen är ett av Sveriges äldsta logistiklägen, och föddes när Ikea la sitt centrallager här på 1960-talet, och regionen har blivit en snabbväxande nordisk logistikhub för inte minst kök, vitvaror och elektronik. I Vaggeryd har Power nyligen byggt ut sitt nordiska centrallager, i Torsvik bygger Nobia upp en stor högautomatiserad produktionsanläggning för Marbodal- och HTH-kök, och i Torsvik expanderar även Elgiganten med ett nytt lager för köksdistribution. 

I DFDS 36 000 kvm stora lager i Södra Stigamo som stod klart vid årssskiftet pågår förberedelserna nu för fullt. Den första kunden flyttaden in i januari – även det en komponentleverantör till kökssegmentet som nu flyttar sin logistik från ett eget lager i Danmark.

– De tillverkar bland annat fläktar och diskbänkar och levererar till köksindustrin, så de får precis som Miele ett bättre läge genom att flytta logistiken hit, berättar Muhamed Ceric, vd för kontraktslogistik på DFDS i Sverige. 

Fyra kunder klara

I DFDS nya lager i Stigamo flyttar fyra nya kunder in under våren, bland annat Miele. Foto DFDS

Ytterligare två kunder inom solpaneler och gaming-industrin är signerade och på väg att flytta in under våren och försommaren. 

– Vi har fyra nya kunder klara och en femte på väg in. Till midsommar så kommer vi ha en bra fyllnadsgrad, men med plats kvar för tillväxt för nya och befintliga kunder. Nu jobbar vi med alla förberedelser, ser till att alla gemensamma processer och system fungerar optimalt och rekryterar nya medarbetare. Totalt ska vi anställa 50–60 personer i Stigamo.

Initialt kommer Mieles volymer att ta upp drygt 10 000 kvm av ytan i lagret, och sysselsätta 15-20 personer. DFDS tittar också på att utöka affären med att  erbjuda Miele ett elektrifierat transportupplägg genom bolagets fraktben DFDS Logistics, som nyligen beställde 125 nya ellastbilar från Volvo, där de första 20 bilarna levererades i mars.

– Vi tittar på att bygga laddinfrastruktur vid Stigamo-lagret och elektrifiera Mieles lokala transportflöden med en av våra ellastbilar, dels från kombitermimalen in till vårt lager, och dels till deras största kunder som bara ligger tio minuter bort.

Muhamed Ceric. Foto Hilda Hultén

Storsatsning på kontraktslogistik

Under 2022 har DFDS byggt totalt 75 000 kvm nya lagerytor för logistik i Borås, Vaggeryd och Karlshamn med CH Square, där samtliga stod klara för inflyttning vid årsskiftet.

– Den första etappen i Borås blev klar 2021 och är helt full. På de övriga ytorna hade vi slutbesiktning i december, och redan en hel del kunder klara och på gång. Det är en lite osäker tid just nu när vi är inne i en lågkonjunktur, men på sikt kommer de här ytorna att behövas, marknaden för TPL växer, säger Muhamed Ceric. Han har en lång logistikbakgrund från bl a APM Terminals och DB Schenker och kom till DFDS sommaren 2021. I oktober 2022 tog han över rodret som vd för den svenska TPL-verksamheten. Hans uppgift blir nu att fylla de nya lagerytorna med kunder, och att ratta tillväxten framåt. 

– Satsningen på TPL handlar mycket om att det finns fördelar med att äga hela logistikkedjan åt våra kunder, det här är en stor, långsiktig satsning som inte slutar här. 

Av Hilda Hultén