Mikael Isaksson ny vd för Umeå Hamn AB

Umeå Hamn AB har rekryterat Mikael Isaksson som ny vd. – Mikaels samlade erfarenhet och kompetens inom projekt och fastighetsutveckling kommer väl till pass i samband med den omfattande utveckling som hamnen står inför, kommenterar Lennart Holmlund, styrelseordförande för Umeå Hamn AB.

Mikael Isaksson har idag en roll som projektchef på INAB-Infrastruktur i Umeå AB vilket innebär en god insikt i hamnens verksamhet och de pågående utvecklingsprojekten. Han har även en bred erfarenhet av stora anläggningsjobb i och med sin bakgrund på NCC.

– Det ska bli spännande att medverka i den infrastruktursatsning som Umeå hamn utgör. De investeringarna blir ett tillskott för hela regionen, säger Mikael Isaksson.

SCA:s ökade volymer, genom sina investeringar i Obbolafabriken, innebär inte bara förutsättningar till att utveckla Umeå hamn till att kunna hantera större godsvolymer, det är en förutsättning för att den typen av investeringar ska kunna genomföras inom regionen.

– Hamnen är en viktig nod i logistikkedjan. Idag finns en ökad efterfrågan på klimatsmarta transporter och kostnadseffektiv logistikhantering. När hamnen nu byggs ut och förbättras innebär det att Umeå står väl rustade för att bli ett logistiskt nav för norr delen av Sverige, säger Mikael Isaksson.

Inom de kommande fem åren genomförs investeringar på över 1,4 miljarder i Umeå hamn med avsikten att stärka Umeå som Europas nordligaste logistiknod för intermodala transporter – en effektiv kombination av sjö, järnväg och väg. Umeå har med sina logistikanläggningar och strategiska placering en stark position i transportsystemet.