Mike Barry till Hutchison Port

Efter en sex månaders projektanställning som inhyrd konsult blir Mike Barry nu marknads- och säljansvarig på terminaloperatören Hutchison Ports Stockholm, som driver containerterminalen i Stockholm Norvik.

Mike Barry är sedan 2 juli sälj- och marknadsansvarig för Hutchison Ports Stockholm, med placering i Göteborg. Mike Barry har över 30 års erfarenhet inom containersjöfart, bl a 10 år i olika roller på Maersk, bland annat som operativ chef för Sverige, och har sedan årsskiftet arbetat med sälj- och marknadsföring för Hutchison på konsultbasis genom sitt eget bolag Griffin Logistics & Consulting.

Hongkong-baserade Hutchison Port är en av världens terminaloperatörer och driver containerhamnar i hela världen genom dotterbolaget Hutchison Port Holdings, som driver 52 hamnar i 27 länder. Hutchison Ports Stockholm driver containerhamnen i Stockholm Norvik.