Mileway fyller logistikfastigheter i Rosersberg och Torsvik

Mileway förlänger och utökar hyresavtal på över 16 000 kvadratmeter i Sverige: dels har bolaget tecknat avtal med Elgiganten Logistik om 9 600 kvm i Torsvik, dels fyller man två fastigheter i Rosersberg.

Mileway är Blackstones europeiska fastighetsbolag inriktade på last mile-fastigheter. Nu har bolaget undertecknat nya hyresavtal för tre fastigheter som har en sammanlagd yta på över 16 000 kvadratmeter och nu är fullt uthyrda.

Två avtal avser fastigheter i Rosersberg: det första avtalet med befintliga kunden DANX, som är specialister på ”In night”-logistik i Skandinavien och Baltikum. De har tecknat ett långsiktigt avtal för att utöka sin lokalyta med 3 800 kvadratmeter och förhyr nu en totalyta på över 6 400 kvadratmeter, vilket innebär att fastigheten är uthyrd till 100 procent. Det andra avtalet är med Envirotainer, även det en befintlig kund, inom temperaturreglerande flygtransporter för läkemedel. De har förnyat sitt avtal på över 3 000 kvadratmeter och hyr därmed totalt 15 500 kvadratmeter i en nu fullbelagd fastighet.

Det tredje avtalet gäller en fastighet i Torsvik, där Elgiganten Logistik tecknat ett treårsavtal på 9 600 kvadratmeter, efter att tidigare ha haft kortfristigt avtal.

Vi fortsätter att se en ökad efterfrågan från både produktions- och logistikföretag på välplacerade fastigheter som håller hög kvalitet. Med vår breda portfölj av fastigheter för last mile i de viktigaste orterna i Syd- och Mellansverige är vi väl positionerade för att kunna möta behoven hos både befintliga och nya kunder när de vill tillgodose sina tillväxtambitioner och ha en nära koppling till de städer de servar, kommenterar Tomas Beck, vd för Mileway i Norden.

Mileway har team i Stockholm, Göteborg och Malmö samt fler än 160 fastigheter med en sammanlagd yta på mer än 1,6 miljoner kvadratmeter.