Miljardstöd till Green Cargo

Regeringen föreslår ett kapitaltillskott på 1 400 miljoner kronor till Green Cargo AB, för att stärka bolagets pressade finanser och säkra godstransporterna på järnväg även framåt.

Regeringen föreslår att riksdagen fattar beslut om att tillskjuta Green Cargo AB 1,4 miljarder kronor i kapitaltillskott. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, och kapitaltillskottet ger enligt regeringens pressmeddelande Green Cargo förutsättningar att stärka sin finansiella ställning för att fortsatt kunna bedriva godstransporter på järnväg.

Det var i början av mars som statligt ägda Green Cargos styrelse lämnade in en förfrågan om kapitaltillskott till ägaren.

– Dagens besked är en tydlig och viktig signal att de vill att Green Cargo ska fortsätta att vara en drivande kraft för att öka andelen godstransporter på järnväg och möjliggöra en grön återstart efter Corona-pandemin, kommenterar Green Cargos ordförande Jan Sundling. 

Green Cargo är den enskilt största järnvägsoperatören för godstransportörer i Sverige. Bolaget kör 400 godståg varje dygn i Sverige vilket motsvarar runt 9 000 lastbilstransporter dagligen på vägnätet. Green Cargo har i dagsläget en utmanande finansiell situation som ytterligare försvårats av den pågående pandemin.

Regeringen bedömer att kapitaltillskottet är av vikt för att nödvändiga investeringar ska kunna genomföras och säkra långsiktig stabilitet och lönsamhet i Green Cargo.

Kapitaltillskottet ges mot bakgrund av den miljökompensation för godstransporter på järnväg som samtidigt föreslås för riksdagen. Miljökompensationen innebär att godsoperatörerna tillförs 400 miljoner kronor per år under 2021-2025.

Riksdagens beslut väntas inom en vecka.

1,5 miljard till underhåll

Regeringen föreslår samtidigt en satsning på 500 miljoner kronor årligen mellan 2021-2023 för underhåll av det statliga järnvägsnätet i landet, som enligt regeringen är i stort behov av att repareras och rustas upp. Som komplement till den nationella planen för 2018–2029 föreslår regeringen nu alltså ytterligare satsningar på totalt 1,5 miljarder under tre år. Förslaget innebär att Trafikverket kan tidigarelägga och utöka underhållsåtgärder.