Vikande e-handel i augusti

Svensk Handels E-handelsindikator för augusti månad visar att e-handelns omsättning minskade med elva procent jämfört med augusti 2021. Samtidigt visar datan att svenskarna e-handlar allt mindre från utlandet.

Från januari till och med augusti har omsättningen från svenska konsumenters e-handel från enbart svenska aktörer minskat med 13 procent, jämfört med samma månad 2021. När e-handel från utländska aktörer inkluderas har omsättningen minskat med 16 procent.

– E-handeln från utlandet sticker ut med en mycket svag omsättning även i augusti. Under sommarmånaderna juni till augusti har omsättningen i e-handeln från utlandet varit 60 procent lägre än föregående år. Det har, allt annat lika, bidragit till att hålla uppe den inhemska konsumtionen bland annat inom den svenska e-handeln, kommenterar Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel, och fortsätter:

– Trots detta, och trots viss prisuppgång på många varor, så backade alltså omsättningen med 11 procent i augusti. Den snabbt försvagade köpkraften och hushållens oro för den egna ekonomin spelar alltså en stor roll.

E-handelsindikatorn visar att andelen som e-handlade ökade med 4 procentenheter till 68 procent i augusti jämfört med juli. Det är dock en minskning jämfört med augusti 2021 då siffran låg på 70 procent.

Omsättningsminskningen drivs främst av ett minskande genomsnittligt köpbelopp. Köpbeloppet minskade med 11 procent i augusti och har hittills under helåret minskat med i genomsnitt 13 procent.

– En positiv aspekt för e-handeln, trots vikande omsättning, är att det fortfarande är en betydligt högre andel av befolkningen som e-handlar jämfört med före pandemin. Det genomsnittliga köpbeloppet per konsument faller däremot när fler handlar i fysisk butik och samtidigt håller hårdare i plånboken. Men vi ser nu också en tydlig branscheffekt som drar ner de genomsnittliga köpbeloppen, när e-handlandet i kapitaltunga delbranscher som hemelektronik, möbler/heminredning och byggvaror minskar, kommenterar Johan Davidson.