Göteborgs hamn förbereder för ökat behov av mellanlager

Många branscher vittnar om vikande efterfrågan, vilket lett till att redan orderlagt gods på väg till Sverige i främst containers kan behöva mellanlagras. Ett antal terminaler med direkt järnvägskoppling till Göteborgs hamn står nu redo att mellanlagra containers och trailers – närmare godsets slutdestinationer.

Långa ledtider på framförallt transoceant gods kombinerat med snabba förändringar till följd av coronapandemin har bland annat lett till svårigheter att prognosticera importgodsets just in time-flöden.

Vid överleveranser skapas en tillfällig obalans i tillgång och efterfrågan och då behöver godset lagras – helst i närheten av slutdestination för snabb leverans till hyllan vid återfunnen balans.

Göteborgs Hamn och de terminaler som hamnen är anslutna till med järnväg inom hamnens sk Railportsystem har nu identifierat mellanlagringsytor runt om i Sverige, dit importgodset kan transporteras direkt nära stora importlagerkluster i det svenska inlandet.

– Vi har fått ett otroligt gensvar där inlandsterminalerna såväl som Logent säger att man har goda möjligheter att ta emot containergods så väl som trailers för tillfällig uppställning. Vi är glada att vi tillsammans kan erbjuda detta i dessa tider som kräver hög grad av flexibla lösningar och nytänk, säger Claes Sundmark, försäljningschef  på Göteborgs Hamn AB.

Kapacitet i Falköping

Dryport Skaraborg i Falköping, är en av de torrhamnar som har kapacitet ifall behovet för mellanlagring skulle uppstå.

– Några befintliga kunder har utnyttjat det här, och det kommer förfrågningar även från andra kunder. Man märker att de förbereder sig, säger Lennart Karlsson, vd för Jula Logistics, som driver Dryport Skaraborg.

Enligt honom förväntas inflödet av varor från Kina öka från nästa vecka, efter att produktionen nu varit igång där ett tag efter deras nedstängning. För vissa branscher som drabbats av vikande försäljning, kan det därför uppstå ett behov av lagerytor. Allt beror dock på hur handelns situation utvecklas den närmaste tiden och om försäljningen, där den varit vikande, kommer igång igen.

– Vi får förfrågningar och har kapacitet att lagra om behovet skulle uppstå.

Avmattning att vänta av importflöden

Att det skulle väntas en importtopp framöver är dock en bild som Claes Sundmark på Göteborgs hamn ser, efter att ha varit i kontakt med flera rederier.

– Vi ser snarare en avmattning av importflöden de närmaste veckrona, säger han.

Däremot har det framförts ett behov av att lagra importcontainrar – viss produktion ligger nere, och vissa branscher som ex. klädindustrin har det tufft.

– Man ser framför sig att grejerna kan behöva stå, man kan inte lossa brukarna och därför behöva stå ett tag, och då tycker vi det är bättre att de står närmare kundens lager än i hamnen.

Andra inlandsterminaler med kapacitet, som Göteborgs hamn varit i kontakt med är Hallsberg, Eskilstuna, Karlstad, Insjön, Vaggeryd, Nässjö. Även Logent i Göteborg har kapacitet.