Minskning av flygtrafiken med 98 procent i maj

Under maj månad reste drygt 80 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med hela 98 procent jämfört med samma månad förra året då resandet uppgick till sammanlagt 3 600 000 resenärer. Utvecklingen väntas fortsätta under juni även om det finns vissa tecken på återstart i takt med att reseresestriktioner lättar.

Under maj hade Swedavias flygplatser sammanlagt 53 000 utrikesresenärer och 28 000 inrikesresenärer, en minskning med 98 procent för både utrikes- och inrikestrafiken jämfört med maj i fjol. Då hade Swedavia 2 500 000 utrikesresenärer och 1 200 000 inrikesresenärer.

– Den dramatiska nedgången i flygresandet fortsatte för andra månaden i följd i maj och flera av våra flygplatser saknade i princip helt kommersiell flygtrafik. I takt med att reserestriktioner nu lättar i Sverige och resten av EU ser vi tidiga tecken på återstart och att flygbolagen planerar för en försiktig ökning av trafiken. Det är självfallet positivt för tillgängligheten, men det handlar fortfarande om blygsamma nivåer och vi räknar inte med någon snabb återhämtning för flygresandet under de närmaste månaderna, kommenterar Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

På Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, minskade resandet med 97 procent till 60 000 jämfört med 2 300 000 resenärer i maj förra året. På Göteborg Landvetter Airport, Sveriges andra största flygplats, minskade resandet med 99 procent till 5 000 resenärer, jämfört med drygt 600 000 resenärer i maj i fjol.

Under månaden minskade flygtrafiken på Swedavias sju regionala flygplatser sammanlagt med 97 procent till 15 000 resenärer. Antalet utrikesresenärer uppgick till 3 000 medan antalet inrikesresenärer var 12 000. I fjol uppgick resandet vid de regionala flygplatser till 510 000.

Tre av Swedavias flygplatser, Bromma Stockholm Airport, Ronneby Airport samt Åre Östersund Airport saknade nästan helt kommersiell flygtrafik under maj månad.