Mios e-handel spränger miljarden

Möbelhandlaren Mio passerade på påskafton 2021 en miljard kronor i försäljning på e-handel, räknat på en rullande 12-månadersperiod. Den ökande trafiken på hemsidan har också lett till fler besök i fysiska butiker.

Företagets e-handel drog igång 2013 och sedan dess har volymerna ökat, även i den traditionella butikshandeln. Därför tog man i maj 2020 över driften av centrallagret i Tibro och förberedde för vidare utbyggnad av lagerytor och automation både för e- och butikshandeln. På påskafton i år, 2021, passerade företaget 1 miljard kronor i försäljning från webbplatsen under en rullande 12-månaders period. På drygt sex år innebär det en ökning på 2 200 procent.

– Det är med stor glädje och stolthet som vi ödmjukt kan presentera att vi nu sprängt miljarden på mio.se, kommenterar vd Björn Lindblad.

Företaget ser också synergieffekter av den ökade trafiken på hemsidan. Fler besök online leder till fler besök även i de fysiska butikerna.

Vi ser en tydlig trend hur besökstrafiken i olika kanaler korrelerar med varandra och vår strategi ”Ett Mio”, där vi ska skapa de bästa förutsättningarna för kunderna att hjälpa dem skapa hem som de ska trivas i och vara stolta över, fungerar mycket bra, kommenterar Björn Lindblad.