Mitsubishi flyttar till större lager i Örebro – hyr 23 000 kvm av Barings

Logistic Contractor bygger en ny fastighet på 30 000 kvm i Örebro för Barings räkning, som i sin tur hyrt ut 23 000 kvm av ytan till Mitsubishi Electric, som tillverkar luftvärmepumpar och luftkonditioneringsapparater. Fastigheten, som ska stå klar senare i år, blir nytt centrallager för bolaget i Norden, och innebär en fördubbling av lagerytan.

Barings förvärvade tomten Örebro Ånsta 20:272 under 2022, och i december stod det klart att fastigheten skulle bebyggas av Logstic Contractor med en ca 30 000 kvm logistikanläggning på Barings uppdrag.

Nu har Barings hyrt ut 23 000 kvm av ytorna i fastigheten till Mitsubishi Electric Europe, som kommer flytta sitt nordiska centrallager dit. Fastigheten påbörjas i februari och stå klar för inflyttning i december 2023.

Dubblar lagerytan

Bolaget har nu sitt centrallager i en 11 000 kvm stor lokal i Elektroskandias gamla centrallager i Örebro, som ägs av Prologis. Dit flyttade man sin verksamhet, som finns inom området luftvärmepumpar och luftkonditioneringsapparater från Sollentuna 2019.

– Vi är mycket nöjda med denna etablering i ett utmärkt logistikläge, det nya lagret är en viktig del i vår expansion i såväl Norden som Baltikum. I och med denna etablering når vi nya höjder för kapacitet, effektivitet och hållbarhet, kommenterar Anders Moström, ansvarig för Mitsubishi Electrics logistik och fastighetsetableringar i Sverige.

Fastigheten byggs enligt Miljöbyggnad Silver, och Barings siktar på att certifiera byggnaden enligt Breeam Excellent “In use”. Fastighetsrådgivaren Savills utförde uthyrningsuppdraget, och Broadgate agerar projektledare samt initierade uthyrningen till Mitsubishi Electric. Ca 7 000 kvm av fastigheten är fortfarande outhyrda.

Stark logistiksektor

Under det senaste året har Barings gjort cirka 65 000 kvadratmeter nyuthyrningar inom logistik i Sverige, och förvaltar tillgångar till ett värde om cirka 930 miljoner euro i Norden för Barings core- och value add-fonder.

– Detta är den senaste stora uthyrningen i en lång rad av uthyrningar som vi har gjort i våra nordiska logistiktillgångar under den senaste tiden. Den visar på styrkan i denna sektor och är en av anledningarna till varför vi som bolag fortsätter att utforska logistikinvesteringar i Norden och i Europa, kommenterar Kristina Johnson, Head of asset management för Barings nordiska verksamhet.

– Vi är många som har jobbat hårt för detta och det känns väldigt tillfredställande att affären är i hamn! Jag vill gärna rikta ett stort tack till Mitsubishi Electric, Logistic Contractor och självklart Barings för ett mycket gott samarbete under resans gång, säger Rikard Lindkvist, Head of industrial & logistics på Savills Sweden.