Modehandeln går mot ljusare tider

Stilindex från Svensk Handel visar att modehandeln kan vara på väg att återhämta sig efter pandemin. I maj 2021 ökade den totala försäljningen av kläder med 18,1 procent jämfört med maj månad 2020. Skoförsäljningen ökade med 28 procent under samma period.

Ökningen gäller den totala försäljningen av kläder i både butiker och e-handeln. Även om utvecklingen verkar gå åt rätt håll igen, med ökade säljvolymer till följd av att samhället stegvis öppnar upp, så är modehandeln inte tillbaka på gamla nivåer. Jämfört med samma månad 2019 backar nämligen kläd- och skohandeln med 18 respektive 30,2 procent.

– Det är glädjande att försäljningen i såväl kläd- som skohandeln äntligen ökar, men även om utvecklingen går åt rätt håll är det långt kvar till de nivåer vi såg innan pandemin slog till, kommenterar Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Av den minskade modehandeln som förekommit under pandemin har en växande andel skett genom e-handel. Enligt Mats Hedenström har fyra av tio svenskar handlat mode på nätet under förra året, något som hjälpt att hantera en del av bortfallet i butiker.

– Den bästa sommarpresent som modebutiker i stadskärnor och köpcentrum kan få är att resandet och rörligheten i samhället åter kommer igång. Samtidigt måste vi komma ihåg att pandemin har slagit stenhårt mot många företag, depåerna är tömda och det kommer att ta lång tid att läka såren.