Molslinjen förvärvar roro-rederiet Forsea

Det danska rederiet Molslinjen har ingått avtal om att förvärva färjerederiet Forsea, som trafikerar Helsingborg och Helsingør. Forseas flotta består av fem färjor, varav två är elektriska.

Det danska rederiet Molslinjen har med stöd av den globala investeringsaktören EQT Infrastructure, som köpte Molslinjen 2021, ingått avtal om att förvärva Forsea från nuvarande ägaren, Igneo Infrastructure Partners.

– Forsea är ett attraktivt och välskött färjerederi. På samma sätt är Forsea och Molslinjen båda viktiga transportlänkar i Norden med ett mycket kompletterande utbud av tjänster och expertis inom sina respektive organisationer. Vi ser fram emot ett nära samarbete mellan Molslinjen och Forsea där vi kan utbyta lärdomar och fortsätta tillväxtresan mot en hållbar ledande aktör i regionen, kommenterar Carsten Jensen, vd för Molslinjen.

Köparen Molslinjen har idag 1 200 anställda och driver nio färjelinjer från Danmark som årligen transporterar ca 8 miljoner passagerare.

Växande elflotta

Forsea trafikerar den kortaste sjövägen mellan Sverige och Danmark på ca 4 km. Varje år transporteras 450 000 lastbilar, en miljon personbilar och sex miljoner passagerare över sundet. Forsea är även en föregångare inom hållbar sjöfart, flottan består idag av fem färjor, varav två är elektriska och en tredje är planerad för eldrift.

– Forsea är ledande inom sin bransch och visar ett det är möjligt att driva en hållbar färjelinje som samtidigt skapar fina resultat. Hållbara transporter är framtidens modell och Forsea kommer fortsätta arbetet med att gå i bräschen för den gröna resan, kommenterar Kristian Durhuus, vd på Forsea.

Investeringsaktören EQT har omfattande erfarenhet av att utveckla företag inom transport och logistik med fokus på hållbarhet och långsiktigt ägande.

– Forsea är en stark aktör inom det nordiska färjesegmentet där bolagets rutt utgör en viktig del av regionens kritiska infrastruktur. Den flytande bron förbinder människor och företag i Europa, och förenar Sverige med kontinenten. Forseas investeringar inom hållbarhet och erfarenhet från att operera elektriska färjor är helt i linje med EQTs investeringsmandat. Vi ser fram emot att fortsätta investera i Forsea och stötta bolaget på deras hållbarhetsresa, kommenterar Carl Sjölund, ansvarig partner på EQT.

Affären är villkorad av de svenska och danska konkurrensmyndigheternas godkännande och förväntas avslutas i början av 2023. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra försäljningspriset.