Mörarps frystransporter satsar på gas

Kundkrav på fossilfri fordonsflotta till 2025 gör att Mörarps Frystransporter nu investerar i en ny gasbil. Lastbilen ska trafikera en lokal slinga kring Helsingborg.

Lastbilen, en Volvo med 3,9 meter lång hjulbas för att få plats med gastanken, har en räckvidd på 70 km. Den kommer gå i tvåskift sju dagar i veckan, upp till 17 timmar per dygn. På sin lokala slingan kring Helsingborg kommer den hämta in framför allt frukt och grönsaker från externa lager till en av Sveriges större dagligvarugrossisters samlastningsterminal.

Lastbilen kan gå både på flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG). Med LNG i tanken beräknas utsläppsminskningen, jämfört med diesel, bli ca 20 procent. När den går på LBG menar de att minskningen kan nå upp till 100 procent.

Mörarps Frystransporter är en del av Tempcon Group som specialiserar sig på temperaturkontrollerad logistik.