Morgongåva tar tag i trafikproblemen

Morgongåvas snabba e-handelstillväxt har bidragit till ökade godstransporter och ökat antal persontransporter. Nu tar kommunen, regionen, företagsparken och e-handelsaktörerna gemensamt fram en handlingsplan för att lösa trafikproblemen.

Ett samverkansprojekt för att förbättra trafiksituationen i och kring företagsparken för de som bor och arbetar i Morgongåva har signerats, där Region Uppsala, Heby kommun och Morgongåva Företagspark deltar, tillsammans med Apotea, Adlibris, Babyland och Widforss som alla har sin logistik i Morgongåva.

Morgongåva företagspark. Foto Henrik Lindley

Parterna vill minska persontransporterna med bil till och från tätorten för att komma till rätta med dagens trafiksituation. Genom att främja hållbara resor och transporter hoppas man kunna effektivisera trafikflödena i tätorten och förbättra trafiksäkerheten.
– E-handelsverksamheten i Morgongåva expanderar och har redan en mångmiljardförsäljning och ytterligare utbyggnad planeras, därför är hållbara transporter ett viktigt samarbete, säger Henrik Lindley vd för Morgongåva Företagspark i ett pressmeddelande.

Förändringarna är också angelägna för att nå målen i Agenda 2030. En handlingsplan har tagits fram, där man bland annat ska:

  • Utreda om arbetstiderna kan anpassas efter kollektivtrafiken eller/och kollektivtrafiken kan anpassas till skifttiderna.
  • Installera realtidsinformation om kollektivtrafiken (tider, förseningar mm) på de större arbetsplatserna i företagsparken.
  • Se över hur tung trafik i Morgongåva kan optimeras avseende miljö och flöden.
  • Arbeta för att en vägplan finns fastställd för en gång- och cykelväg mellan Vittinge och Morgongåva.
  • Arbeta för att öka andelen resande som använder kollektivtrafik.

I Morgongåva finns idag inns idag eähandlare som Apotea, Babyland, Jakt.se, Delitea, Happy Yachting, Smarta saker, Adlibris, Odla.nu, Cdon, Bamba.se, Discshop, Roliga prylar och Kökets produkter. Flera av bolagen visar stark tillväxt, och nätapotekjätten Apotea bygger just nu en ny logistikanläggning på 38 000 kvm i parken.

– Vi är mycket glada över den snabba tillväxt som vi ser bland E-handelsbolagen i Morgongåva. Nu behöver vi tillsammans arbeta vidare så att vi får en hållbar och säker trafiksituation för våra kommuninvånare och anställda som pendlar till Morgongåva Företagspark. Jag är mycket stolt och nöjd över det nära samarbete som utvecklats mellan alla berörda parter, säger Åsa Nylander, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Heby Kommun.