Mörk konjunkturrapport från HUI

Prisökningar driver sedan några månader tillbaka försäljningsutvecklingen i detaljhandeln och köpkraften är på tillbakagång. “För hushållens del kommer det minskade konsumtionsutrymmet successivt att bli en realitet i slutet av månaden och effekten av detta har långt ifrån visat sig fullt ut ännu.” skriver HUI i sin senaste konjunkturrapport om detaljhandeln.

– Under senhösten och vintern kommer allt fler att märka av att pengarna räcker till mindre. Beteendeförändringar hos konsumenterna sker i takt med att plånboken tvingar fram nya vanor, vilket inte visat sig fullt ut ännu. Även om priserna fortsätter att stiga på de flesta konsumtionsvaror är det största orosmolnet för hushållen en ökad boendekostnad när räntan och andra avgifter stiger, kommenterar Joakim Wirén, analytiker på HUI Research.

Det minskade konsumtionsutrymmet bryter uppgången för flera av pandemins framgångsbranscher:

  • För kapitalintensiva branscher som bygg-, järn- och färghandeln tillika hemelektronikhandeln sänks prognosen för 2023.
  • För detaljhandeln är prognosen en försäljningstillväxt om 4,5 procent för 2022, mätt i löpande priser.
  • Prognosen höjs till 9,0 procent för dagligvaruhandeln och sänks till 1,0 procent för sällanköpsvaruhandeln.
  • Prognosen på försäljningsutvecklingen i fasta priser är däremot negativ för den totala detaljhandeln både 2022 och 2023.

– Detaljhandeln är motståndskraftig i oroliga tider och har haft en positiv försäljningstillväxt i över 25 år. Prognosen för i år och nästa år pekar på att den positiva tillväxten fortsätter, fast nu helt prisdriven och med andra förutsättningar. I svårare tider blir det ännu viktigare att ha koll på kundgruppernas agerande, när inkomstprioriteringar förändras i takt med att hushållens ekonomiska resurser minskar, avslutar Joakim Wirén.

För svensk ekonomi som helhet justeras BNP-prognosen för innevarande år svagt nedåt. Prognosen för 2023 revideras ned till 0,8 procent till följd av nedkylningen i ekonomin som räntehöjningarna ger upphov till. För både BNP och hushållens konsumtion förväntas en fortsatt positiv tillväxt under kommande år. Riksbankens styrränta förväntas 2023 uppgå till 2,5 procent.