Mörka utsikter för handeln

Svensk Handels Handelsbarometer för mars månad visar att handlarnas framtidsförväntningar för tolfte månaden i rad är negativa, vilket är första gången i Handelsbarometerns historia.

Handelsbarometern är Svensk Handels månatligen återkommande indikator över detaljhandelns utveckling. Handelsbarometern tas fram i samarbete med HUI Research och ger en inblick i hur branschens företag tror att omsättning, lönsamhet och sysselsättning kommer att utvecklas de kommande tre månaderna. Rapporten baseras på en telefonundersökning som varje månad distribueras till 600 slumpvis utvalda butikschefer, butiksägare och e-handlare där 150 är dagligvaruhandlare, 150 är sällanköpsvaruhandlare, 150 partihandlare och 150 är e-handlare.

I ett års tid har alltså framtidsindikatorerna för detaljhandeln, e-handeln och partihandeln befunnit sig under det neutrala värdet 100, vilket innebär att branschen ser negativt på kommande tre månader utifrån försäljning, antalet anställda samt lönsamhet. Mycket talar dessutom för att läget kommer att bli sämre innan det blir bättre.

– Handeln genomgår en exceptionellt tuff period. Vi tvingas konstatera att svenska handlare aldrig tidigare haft en så lång period av pessimistiska framtidsutsikter. Vi måste ta siffrorna på allvar och inse vad som står på spel. Det finns tyvärr stor risk att vissa handlares livsverk försvinner, och arbetstillfällen med dem, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

Svag lönsamhet

Butikshandeln noteras i månadens mätning för en mindre ökning på 2,3 enheter. Det medför ett indikatorvärde på 74,2. Noterbart är att handlare inom både dagligvaru- och sällanköpshandeln tror på svag lönsamhet under kommande tre månader. Bland annat har synen på lönsamhet inom dagligvaruhandeln sjunkit med nästan 20 enheter på ett år.

– Hyreschocken som trädde i kraft vid årsskiftet och det faktum att köpkraften sjunkit i botten pressar handeln hårt. Riksbankens räntehöjningar slår nu till med full kraft. Det kommer dessvärre bli värre innan det kan bli bättre.

Färre jobb

Framtidsförväntningarna inom e-handeln fortsätter att falla. I månadens mätning är tappet 4,2 enheter vilket resulterar i ett indikatorvärde på 77,8. Ett stort tapp noteras i e-handlarnas förväntningar på att anställa. Det är ett illavarslande tecken, givet att regeringen nu i månadsskiftet planerar att höja arbetsgivaravgifterna för unga mellan 19–23, menar branschorganisationen:

– Att en regering som säger sig värna jobb och företagande gör det svårare för unga människor att få in en fot på arbetsmarknaden kan inte ses som annat än ett aprilskämt. Tajmingen är sämsta tänkbara. Vi kommer fortsätta att belysa regeringen om vinningarna som sänkta arbetsgivaravgifter medför, avslutar Sofia Larsen.