Movebybike förbereder börsnotering

Movebybike, ett svenskt transport- och logistikföretag som erbjuder en helt miljövänlig transport- och distributionstjänst meddelar idag att Sedermera Fondkommission utsetts som finansiell rådgivare i förberedelserna med avsikt att notera bolaget på Spotlight Stock Market.

Movebybike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter.

Företaget har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel. Kommande expansion är tänkt att finansieras genom en emission inför notering på Spotlight Stock Market. I samband med kapitaliserings- och noteringsprocessen har bolaget tecknat ett avtal med Sedermera Fondkommission om att agera finansiell rådgivare.

Movebybike har en tydlig plats i både nutidens och framtidens logistik och har rätt förutsättningar att erbjuda en hållbar och miljövänlig leverans åt kunder. För att behålla vår positiva tillväxttakt och möjliggöra för expansion genomför vi nu en emission där Sedermeras expertis och engagemang understöder vår notering- och kapitaliseringsprocess.