Även regioner och företag får transporthjälp av MSB

Regeringen har beslutat ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att bistå bland annat regioner och företag med transportstöd för att kunna hämta hem inköpt skyddsutrustning och annan materiel som behövs för att kunna hantera covid-19-pandemin.

– Att kunna flyga in skyddsutrustning och annan viktig materiel förbättrar möjligheterna att snabbt säkra tillgången på nödvändiga produkter. MSB har upparbetad kunskap och kompetens när det gäller transporter och logistik, säger inrikesminister Mikael Damberg, i ett pressmeddelande.

MSB bistår sedan den 16 mars 2020 Socialstyrelsen att på nationell nivå säkra tillgången på skyddsutrustning och annan materiel till följd av spridningen av covid-19 med bland annat samordning av inköp av skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel utifrån de behov som identifierats av regioner och kommuner.

Förutom de inköp som Socialstyrelsen genomför, möjliggör uppdraget till MSB andra aktörers inköp för att säkra tillgången på skyddsutrustning och materiel, framförallt regioner och företag inom medtech-branschen. Inköpen sker framförallt i Kina och ett problem som flera aktörer har är att transport inte ingår eller att de transportvägar till Sverige som används är för långsamma. Flera regioner som företag har därför vänt sig till MSB med önskemål att bistå med transport via flyg för att inköpen snabbt ska kunna levereras till Sverige.