MSBs europeiska sjukvårdslager fylls på

Det sjukvårdslager som Sverige genom MSB fått uppdrag att ansvara för, har nu börjat fyllas upp med materiel som ska lagerhållas och kan därmed börja användas inom den europeiska beredskapen.
– Många har jobbat hårt sedan september förra året när uppdraget kom och nu är vi glada att kunna säga att lagret är redo att användas, säger Robert Wallén, chef operativa avdelningen, MSB i ett pressmeddelande.

MSB fick förra hösten i uppdrag av EU att lagerhålla medicinteknisk utrustning samt personlig skyddsutrustning så som ventilatorer, andningsmasker och skyddsrockar. Beslutet att stärka den europiska beredskapen med fler beredskapslager skyndades på efter att pandemin slagit till mot Europa. Totalt bygger EU upp nio olika lager runt om i Europa: i Tyskland, Rumänien, Grekland, Belgien, Sverige, Danmark, Ungern, Slovenien och Nederländerna.

I början av juni rullade de första lastbilarna in och allt eftersom månaden gått har totalt et 40-tal leveranser anläntÄnnu mer materiel fylls på efterhand under sommaren. Den materiel som anlänt kan därmed användas vid stora kriser när EU-ländernas egna resurser inte täcker behoven.

– Vi har alla lärt oss att hälsokriser kan drabba vår kontinent när som helst. För att vara bättre förberedda för framtida kriser är jag stolt över att Sverige nu är ansvarigt för Europas gemensamma beredskapslager för sjukvårdsmaterial inom ramen för rescEU. Med hundra procents EU-finansiering kommer medicinska resurser som förvaras inom unionen finnas tillgängliga för alla medlemsländer vid akut behov. Sveriges uppdrag att ansvara för rescEU-lagret är ett utmärkt exempel på solidaritet i praktiken, kommenterar Janez Lenarčič, EU-kommissionär med ansvar för krishantering.

Uppdraget gäller i fem år med projektstart 1 september 2020. Den totala budgeten är 20 miljoner euro varav 15 miljoner euro utgörs av inköp av materielen och finansieras uteslutande av EU-medel. Lagerytan är på cirka 5 000 kvadratmeter och projektet huserar vid MSB:s befintliga centrallager i Kristinehamn. MSB leder projektet och ansvarar för lagerhållning och uttransport av efterfrågat materiel. Försvarets materielverk, FMV ansvarar för upphandling av medicinteknisk utrustning samt skyddsutrustning. Socialstyrelsen stödjer MSB och FMV i utvecklingen av projektet.

Då ett land behöver efterfråga stöd, vänder de sig till Emergecny Responce Coordination Centre, ERCC, som koordinerar EU-medlemsländernas förfrågningar om hjälp. ERCC bestämmer sedan vilket lager som ska aktiveras. Om det är Sveriges lager som ska användas är det sedan MSB:s uppgift att och skicka utrustningen till det land som behöver det.

Fakta om rescEU

RescEU är ett system med EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka beredskaps- och insatskapaciteten för olika typer av kriser, exempelvis skogsbränder och pandemier. Alla förfrågningar om skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning går via EU. Vid behov får Sverige skicka in en förfrågan om stöd, precis som övriga länder. Det är EU som beslutar om att ett lager ska aktiveras. Sverige bidrar sedan tidigare med helikoptrar och skopande flygplan till rescEU.