MSC-slinga kommer till Halmstad

Rederiet MSC (Mediterranean shipping company) lägger till Halmstad på slingan Antwerpen-Halmstad-Köpenhamn-Antwerpen med veckovisa anlöp. Den nya linjetrafiken beräknas ge ett positivt volymtillskott på ca 25 procent över tid till hamnen. Första anlöpet sker den 1 juni.

MSC:s slinga utgår från bolagets logistiska centrum i Antwerpen och läggs i juni till hamnens existerande linjetrafik med containerrederierna CMA CGM och Unifeeder. Slingan innebär en potentiell volymökning för hamnen på ca 25 procent. Det är framför allt gods som hem- och elektronikprodukter, produkter från dagligvaruhandeln, recyclinggods och skogsprodukter som kommer transporteras på linjen. En stor del av dessa varor lastas sedan om i europeiska hamnar för vidare transport till kontinenten.

– Det här är ett positivt tillskott till vårt erbjudande i containersegmentet där vi nu kan addera ytterligare ett rederi med hög kapacitet och god service till våra befintliga samarbeten. Utbudet av rederier som anlöper Halmstad är attraktivt och ger nu näringslivet utökade import- och exportalternativ när de får tillgång till MSC:s breda linjenätverk av destinationer globalt, kommenterar Henrik Nanfeldt, COO Hallandshamnar.

Halmstad kommun fattade i vintras beslut om att satsa 700 miljoner kronor i utbyggd hamninfrastruktur de närmaste fem åren. Satsningen innefattar etapp två av södra infarten, en utbyggnad av Oceanhamnen och etablering av nya järnvägsspår till hamnen. Hamnbolaget uppger också att de arbetar med en stegvis omställning från HVO-drivna maskiner och fordon till eldrivet.

– Vi står väl rustade för att hantera anlöp av den här kapaciteten i vår verksamhet och erbjuder en effektiv och hållbar produktion. Tillsammans med planerade investeringar på järnvägssidan och med vårt digitala föraviseringssystem för åkerier har vi också skapat förutsättningar för en effektiv access till hamnen, avslutar Henrik Nanfeldt.