MTD blir Early Bird – även till namnet

Mediehusens gemensamma tidningsdistributionsbolag MTD byter namn till Early Bird och blir aktiebolag. Early Bird har tidigare varit det varumärke under vilket MTD levererar e-handelspaket.

MTD KB har funnits i närmare 30 års tid och har under denna tid haft flera olika distributionstjänster. Early Bird är den senaste i raden, som lanserades i slutet av 2019, och som flugit på bra under pandemin, då MTD tagit marknadsandelar inom postlådeleveranser.

Nu byter MTD namn till Early Bird, för att förenkla kommunikationen internt och externt, och samtidigt blir bolaget ett aktiebolag med framförallt mediahusen som direkta ägare, i stället för som fallet var med MTD: de av mediehusen ägda lokala distributionsbolagen. De nya ägarna är NTM, Stampen Media, Gota Media, VK Media, NWT Media, Bonnier News Local samt distributionsbolaget Premo – som står för leveranserna i Stockholmsområdet.

Att mediehusen nu går in som direkta ägare är “ett styrkebesked” för leveransbolaget som kommer bidra till bolagets utveckling, enligt ett pressmeddelande.

– Det här är ett styrkebesked som visar på de svenska mediehusens långsiktiga intresse i Early Bird och att e-handel är högt uppe på den strategiska agendan. När vi agerar gemensamt och långsiktigt så blir vi starka, och det kommer att gagna Early Bird, säger Lennart Foss, styrelseordförande på Early Bird, i ett pressmeddelande.

Mediehusen, distributionsbolagen och Early Bird ökar nu takten för att utveckla och paketera tjänster både riks och lokalt, och samtidigt bygga sin logistiska styrka med hållbarhet i fokus.

– Vi känner stolthet och glädje över att mediehusen nu kommer närmare oss. Vi kommer tillsammans med de lokala distributionsbolagen ha ännu bättre förutsättningar att agera både snabbt och klokt på e-handelsmarknaden, kommenterar Pelle Lönn, CEO på Early Bird.