Minska paketluft både lätt och svårt

Att minska luft i paketen är både något som är enklare och svårare än vad man föreställer sig, så kan man sammanfatta Logistikias seminarium “Luften är inte fri” på fredagen. T ex skulle transportörerna kunna ändra sitt sätt att ta betalt för frakten.

E-handeln växer och med det volymen av paket och varubrev som skickas i Sverige. Postnord har sedan några år tillbaka drivit en kampanj mot paketluft, och enligt deras uträkningar är 30 procent av paketen i genomsnitt tomma.

Sandra Brüel. Foto Klara Eriksson.

Att minska denna luft skulle innebära att fler paket skulle rymmas på samma yta, och minska ökningstakten i terminalyta och transporter när e-handeln växer. Men att göra detta är inte helt enkelt: försvårande faktorer är t ex de många aktörerna i kedjan i Sverige och utomlands, att varan även ska funka i butik och att det redan finns en konsumentförpackning, att fraktetiketten ska få plats och att de färdiga e-handelspaketen ska funka i automationslösningar och sorteringsanläggningar hos e-handlare och transportörer.

– Många e-handlare går mot att automatisera och man tycker att gud vad standardiserat och effektivt, men datorn gör ibland att det blir mer luft. Ibland överträffar människans kognitiva förmåga att packa en order i ett paket maskinens, sa Sandra Brüel Grönberg, doktorand vid Chalmers tekniska högskola på seminariet.

Att installera packmaskiner och tro att luften i paketen automatiskt minskar går inte.

– Vad vi har sett så går det isär hur resultatet blir. Har man en kultur att packa varorna på en bra sätt så kan inte maskinen göra det lika bra.

Huvudfokus i all strävan efter att minska paketluften ska vara att minska onödig luft – går varan sönder är ansträngningarna förgäves.

– Luft skyddar också varan, och behövs ibland.

Papper bäst idag

På seminariet diskuterades även faktorn emballagets påverkan, och eftersom plast inte återvinns in någon utsträckning som går att räkna med i dag, är papper idag det hållbaraste materialet att välja för det företag som vill minska sin klimatpåverkan.

Mikael Holmberg. Foto privat.

– Vad som vore det optimala är dock ett emballage som används flera gånger i ett resurssnålt retursystem, men något sådant finns inte idag, sa Mikael Holmberg, CEO på Packoplock Scandinavia AB

Ju mindre emballage desto bättre, om man vill minska på klimatavtrycket. Lådor utgör 80 procent av marknaden idag och skyddar varan ordentligt, men kräver mycket mer material än en påse.

– En fördel med lådan är dock att man garanteras en viss fraktdragande vikt när lådan scannas hos transportören, med en påse vet man inte säkert hur det blir, sa Mikael Holmberg.

Många behöver agera

Hos Postnord, som kampanjat mycket för att minska paketluften, liksom hos andra transportörer, finns mycket de kan titta på själva för att minska paketluft och emballage, om man får tro seminariedeltagarna. Att vissa scanningutrustningar hos transportörerna debiterar påsar som paket är en del, att vissa sorteringsanläggningar hanterar paketen hårdhänt, vilket leder till att man måste använda onödigt mycket emballage och t ex packa i lådor för att skydda varorna, en annan som lyftes på seminariet. En annan sak som lyftes är systemen för att ta betalt för frakten inte är fullt kalibrerade för att premiera e-handlarna för att de minskar luften i e-handelspaketen – med ibland stora intervaller att röra sig inom, som dessutom skiljer sig åt mellan olika transportörer, och modeller där storkunder betalar per kolli vilket minskar incitamenten att minska storleken.

Av Klara Eriksson