Nässjö-bygge växlar upp

TPL- och systerbolagen Nordic Gateway och Lagerservice har bestämt sig för att bygga hela sin nya gemensamma lagerhall om 32 000 kvm i ett svep. Stommen är redan på plats och de beräknas flytta in efter semestern 2022.

Sommaren 2020 köpte systerbolagen, dotterbolag till Linab Invest, 59 000 kvm mark i Södergårdens industriområde i Nässjö för att samlokalisera företagen. Planen var att bygga den nya lagerhallen i två etapper, först 27 000 kvm följt av 5 000 kvm efter fem år. Efter ytterligare projektering har företagen nu beslutat att bygga allt på en gång. Till en början kommer 20 000 kvm nyttjas.

– Vi ser att det är betydligt mer förmånligt att bygga 32 000 kvadratmeter från början. I stället för att ha två byggprocesser, har vi nu en, vilket innebär att verksamheten kan flyta på utan att störas av framtida byggnationer, kommenterar Andreas Hagejärd, platschef för Nordic Gateway.

Bolagen har redan i dagsläget sina lokaler i samma industriområde, men för att kunna växa behövdes nya lokaler. Inflyttningen i den nya lagerhallen är beräknad till efter semestern 2022.

– Lagerservices fastighet kommer Jysk att ta över och Nordic Gateways fastighet, som är 5 500 kvm, är ute till försäljning, kommenterar Peter Jonsson, platschef för Lagerservice.

Systerbolagen tillsammans med byggentreprenören framför fastigheten. Från vänster står Dennis Karlsson, platschef för JL Byggtjänst, Lars-Evert Johansson, vd för JL Byggtjänst, Andreas Hagefjärd, platschef för Nordic Gateway och Peter Jonsson, platschef för Lagerservice. Foto Nässjö Näringsliv AB.

Nybygget ligger i en ny del av Södergårdens industriområde där Nässjö kommun nyligen blivit färdig med att terrassera fler tomter. Byggentreprenören JL Byggtjänst har fått stommen på plats och arbetet med tak och väggar är påbörjat.

– Vi håller tidplanen trots den rådande råvarubristen som gör att vi får ändra om i vilken ordning vi gör saker, men vi står inte still. Byggnationen fortgår, kommenterar Lars-Evert Johansson, vd för JL Byggtjänst.

Av Emanuel Lehtonen