Nässjö får ny husfabrik

I höst blåser nytt liv in i Sandsjöfors i Nässjö kommun, när Forsheda hus tar över Moelvens nedlagda husmodulfabrik på orten och startar en ny tillverkningsenhet för rad- och parhus i lokalerna. På sikt kan fabriken sysselsätta upp emot 70 personer.

Annika Cederfeldt, foto Forsheda hus

I mitten av juli blev det klart att Forsheda hus förvärvar Moelven Byggmodulers tidigare produktionsenhet i Sandsjöfors, Nässjö kommun, som stått tom sedan Moelven lade ned produktionen 2019. Anläggningen har en maskinpark för hustillverkning kvar och Forsheda Hus ser att det finns mycket kompetens kvar i trakten.

– Vi växer snabbt och för att möta marknaden är vi i behov av ytterligare en produktionsenhet då de i Smålandsstenar och Torsås är fullbelagda. Då vi tar över fastigheten med befintlig utrustning räknar vi med att snabbt vara i gång med produktion kommenterar Annika Cederfeldt, enhetschef vid Forshed hus.  

Kan sysselsätta 60-70 personer

Rekrytering pågår nu och företaget planerar att dra igång produktion i Sandsjöfors redan tidigt i höst. I ett initialt skede planerar företaget att anställa ca 20 personer med både produktionspersonal och fabriksledning.

– Vi ser att inom en framtid kommer att vara 60-70 medarbetare här och att det kommer att vara en betydande arbetsgivare i Nässjö kommun, säger Annika Cederfeldt till SVT nyheter.

Rekrytering kommer ske löpande i takt med att produktionsenheten växer. Forsheda Hus ser att den nya fabriken ger stora möjligheter att möte den ökade efterfrågan hos deras kunder.  

 Även Nässjö kommun ser mycket positivt på Forshedas förvärv av fastigheten och den kommande produktionen.

– Det är mycket värdefullt att Forsheda Hus som ett kompetent och snabbt växande företag nu får tillgång till ytterligare produktionsanläggning  i Sandsjöfors och Nässjö kommun. Nässjös näringsliv avancerar framåt och dess närhet till både större orter, logistiska läge och höga produktionskompetens gör oss till mycket attraktiva för företag, säger Claes Johansson, vd för Nässjös näringslivsbolag NNAB. 

 Moelven har idag ett 20-tal konstruktörer som jobbar i anläggningen i Sandsjöfors, i kontorslokaler som de fortsättningsvis kommer att hyra av Forsheda.  

 – Vi är väldigt glada att vi nu funnit en långsiktig ägare till fabriken, som kan vidareutveckla både driften och kompetensen i regionen. Att Moelven dessutom får möjlighet att fortsätta vara verksamma i kontorslokalerna säkrar driften i våra övriga fabriker, kommenterar Moelvens vd Johan Samuelsson.

Annika Cederfeldt poängterar att regionen har en stor kompetens kring trähusproduktion.

– Det finns ett genuint ”know how” i trakten kring trähustillverkning. Bolaget kommer ha starkt fokus på hållbarhet och vi ser även att det finns många intressanta samarbetspartners i närområdet som tex Nässjö Näringsliv AB, Träcentrum och Jönköpings University men även kunniga underleverantörer. Dessa ska vi givetvis ta vara på när det kommer till utveckling av såväl produkter som verksamhet.

Tittar på järnvägstransporter

Enligt Annika Cederfeldt är närheten till Nässjö med järnvägsanslutning och kombiterminal också en bidragande faktor till att valet föll på Sandsjöfors.

– Vi hanterar mycket skrymmande gods och har även kunder långt upp i norra Sverige. Vi håller på att anställa en person som ska ta tag i logistikfrågan och försöka få till mer hållbara transporter, och se över möjligheten att även ta gods på tåg. Och då är Nässjö ett jättebra logistikläge. Sen är kommunen fantastisk att ha att göra med, och hjälper till jättemycket med allt från stöd till rekrytering.

Forsheda Hus startade sin verksamhet 2018 och sysselsätter i dagsläget närmare 90 personer i sina snart tre produktionsenheter. Bolagets mål är att bli en av de ledande leverantörerna av såväl utfackningsväggar som trämoduler till byggindustrin.

Av Hilda Hultén