Nässjös kombiterminal växlar upp

Trafikverket satsar 10 miljoner kronor på en ny järnvägsanslutning till Nässjö kombiterminal, som blir en del av den nya Europakorridoren. Samtidigt investerar Jernhusen i en utbyggnad av terminalen, på 7000 kvm. ”Det här är en strategiskt viktig satsning på hållbara godstransporter” kommenterar Mattias Östergren som är verksamhetschef för Nässjö kombiterminal på Jernhusens fastighet.

I december invigs en ny anslutning till Nässjö kombiterminal som gör det möjligt att ta in långa tåg i direkt access. Satsningen har möjliggjorts av Trafikverket som har investerat 10 miljoner kronor i ombyggnation och nya signalsystem.

– Anslutningen är resultatet av ett mångårigt och intensivt samarbete mellan Trafikverket, Jernhusen och terminaloperatören Nässjö kombiterminal, kommenterar Magnus Gustavsson som är utredare för godstrafik på Trafikverket.

Den nya tekniken gör det möjligt för operatörerna kan angöra Nässjö snabbt och enkelt även med maxlast, vilket företag och logistikaktör som har sin verksamhet i Nässjö med omnejd kommer att tjäna på. I Nässjö har bland annat Jysk sitt centrallager på 87 500 kvm, Intersport har också sitt lager här sedan 2018. Dessutom hållet TPL-are som Schenker Logistics, Lagerservice och Nordic Gateway verksamhet här.

Claes Johansson, vd på Nässjö Näringsliv och Mattias Östergren, verksamhetschef för Nässjö kombiterminal. Foto NNAB.

– Operatörerna kommer att kunna ta sig snabbt in och snabbt ut från terminalen och kapaciteten ökar. Samtidigt får vi ännu bättre möjligheter att bli en effektiv del av godsflödet ner mot Europa. Nässjö blir en naturlig mellanlandning för transporter från Göteborgs hamn samt Tyskland och vidare norrut. Det här är oerhört betydelsefullt för de stora aktörer som har valt att ha sina lager här – jag tänker då inte minst på Intersport och Jysk. Nässjö kommun blir därmed ännu mer attraktivt för etableringar, kommenterar Claes Johansson, vd för Nässjö Näringsliv AB.

Satsning på hållbara transporter

Nässjö är redan nu en av Sveriges största torrhamnar för intermodala transporter med trafik till kontinenten, Göteborgs hamn och övriga Norden. Med anledning av satsningen har fastighetsägaren Jernhusen också byggt till själva terminalen med 7000 kvadratmeter; totalytan är nu uppe i 10 hektar.

– Under de senaste tio åren har vi gjort kraftiga investeringar i våra kombiterminaler. Detta är en del av vårt mål att öka det kollektiva resandet och att få över mer gods från väg till järnväg. Investeringen i Nässjö omfattar större ytor för effektivare lastning och lagring, kommenterar Micael Svensson som är affärsområdeschef på Jernhusen.

– Med Fehmarn-Bält-tunneln mellan Tyskland och Danmark, som står klar 2028, kommer förutsättningarna för järnvägstransporter från Europa till Sverige att förbättras avsevärt och här kan Nässjö spela en viktig roll. Vi på Jernhusen är investeringsvilliga och ser vi att depån i Nässjö skulle vara en god affär så kan vi vara intresserade av detta framöver.

Med den nya satsningen blir Nässjö kombiterminal en naturlig del av den europeiska järnvägskorridoren ScanMed RFC, vilket ytterligare ökar Nässjös attraktionskraft som logistikcentrum.