Näthandeln av mat fortsätter

Dagligvaruhandeln, som gått starkt under pandemin, fortsätter växa – om svagt. Efter att ha handlat i butik i juli, har fler konsumenterna nu återvänt till nätet, och e-handelsandelen ligger idag på 4,5 procent, mer än dubbelt så högt än före pandemin.

 Försäljningstillväxten i e-handeln var åter positiv i augusti efter att ha varit negativ i juli, och växte med 4,7 procent. E-handelsandelen landade på 4,5 procent, vilket är något högre än under samma månad föregående år och mer än dubbelt så hög som i augusti 2019.  Hemleverans växte med 4,1 procent och upphämtning i butik med 5,5 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i augusti till 4,5 procent.

– Om de nya nivåerna är det nya normala återstår att se under kommande månader när samhället öppnar och rekommendationen om hemarbete upphör, kommenterar Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick till 0,5 procent under månaden. Den fysiska försäljningen var därmed positiv under hela sommaren.

–  Försäljningsutvecklingen i butik var svagt positiv i augusti. Alla tre sommarmånaderna hade därmed positiva utvecklingstal, trots höga jämförelsetal från fjolåret. Kunderna verkar alltmer söka sig tillbaka till de fysiska butikerna.

Försäljningen i hela dagligvaruhandeln ökade sammantaget med 0,7 procent under augusti 2021.