Nationellt initiativ för elektrifiering av regionala godstransporter

På en pressträff på måndagen presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) tillsammans med tre regioner, ett nytt program med konkreta åtgärder för elektrifiering av regionala godstransporter. 252 aktörer i 16 regioner har lovat olika åtgärder i form av att möjliggöra eller erbjuda tjänster kopplade till eltransporter – eller att köpa dem.

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp, och vägarbetet för det mesta av dessa. Eftersom 75 procent av lastbilstrafiken sker inom ett län är det därför oerhört mycket värt att satsa på att elektrifiera dessa godstransporter, förklarade Tomas Eneroth på presskonferensen.

– Nu planerar vi inte längre för en elektrifiering, utan det är nu det sker, sa Tomas Eneroth på måndagens pressträff, då de av Elektrifieringskommisionen initierade elektriferingslöftena presenterades.

– Elektrifiering är en viktig del av lösningen för att nå de mål vi måste nå, och inte minst innebär det att vi måste växla upp arbetet, sa han.

Av löftena är 16 stycken regionala och ett är nationellt. Löftena innebär konkreta åtaganden och innebär exempelvis att transportföretag ställer om till eldrift, att transportköpare upphandlar eldrivna transporter, att logistikparker och drivmedelsstationer bygger laddinfrastruktur, att fordonsindustrin levererar eldrivna lastbilar och att elnätsbolag arbetar med att bygga ut nät för laddinfrastruktur.

Lovar köpa eldrivet

Exempel på de som avgett löften är samverkansgruppen the Pathways Coalition, bildad 2018 med företagen E.ON, Scania, H&M Group, Siemens och Ericsson. Scania lovar att leverera elfordon, H&M och Ericsson lovar att upphandla elektrifierade godstransporter och Siemens en hållbar utbyggnad av el-infrastruktur, och samarbetet är drivande i det interregionala projektet Powertrail, som syftar till att möjliggöra elektrifierade godstransporter på en 400 km lång sträcka från Borås till Stockholm.

Ambitionen med projekt Powertrail är att vara en del av elektrifieringen av Sveriges motorvägstriangel som binder samman Stockholm, Göteborg och Malmö, med Norrköping som viktig laddpunkt. Transporterna som går på motorvägstriangeln motsvarar huvuddelen av de totala godstransporterna på svenska vägar och står därför också för den största delen av utsläppen som elektrifieringen är tänkt att åtgärda.

– Elektrifieringslöftet speglar vår avsikt att aktivt verka tillsammans för att påskynda omställningen av godstransporter till eldrift. Det handlar både om investeringar som är viktiga nationellt och om att knyta samman lokala och regionala transportsystem, kommenterar Marc Hoffmann, vd för E.ON Sverige.

Att även transportköparna är med är viktigt, sa Tomas Eneroth på presskonferansen.

– Det är inte så att bara transportsektron ska ställa om, alla i hela kedjan från kommunala och regionala aktörer till den som köper transport måste nu göra tydliga åtaganden att med handling köpa elektrifierad transporter, sa Tomas Eneroth.

Arbetet med elektrifieringslöftena är initierat av Elektrifieringskommissionen som regeringen har inrättat för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet. Kommissionen består av infrastrukturminister Tomas Eneroth som ordförande samt 16 ledamöter. Ledamöterna är representanter från näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Läs alla löftena här.

Av Klara Eriksson