Newsec tror på platsens betydelse

En av de trender som följt i pandemins spår är den ökade e-handeln. Men enligt Newsec syns också en annan trend, en som vittnar om att även de fysiska handelsplatsernas betydelse ökar.

Under året som gått har handeln påverkats av de nya restriktioner som bland annat inneburit begränsade antal besökare och ökat avstånd mellan dem. Detta har lett till att fler kunder handlar digitalt, men enligt Newsec Property Asset Management har detta snarare ökat platsens betydelse. De menar på att längtan efter och behovet av att mötas växer.

– Det har varit en tuff tid för handeln och många besökare har valt att lösa sina ärenden digitalt i högre utsträckning än tidigare. Vi ser trots det en accelererande trend som pekar på att vi ska fortsätta utveckla våra handelsplatser genom att kombinera mat, shopping, service och nöje i allt högre grad. Besökarna kommer att återvända och då vill de umgås, kommenterar Eric Johansson, vd för Newsec Property Asset Management, Sverige.

Företaget ser att handelsplatserna fyller en social funktion.

– Redan före det här speciella året nyttjade besökarna våra handelsplatser alltmer som en social yta. Pandemin kommer ha ökat det behovet.

I dialogen med kunderna får de önskemål om att fortsätta satsa på och utveckla dessa platser. Bland annat efterfrågas nya betalningslösningar och större möjlighet att handla med mobiltelefon.

– Förutom att besöka handelsplatser och gallerior för att handla kläder såg vi redan före pandemin att allt fler besökare vill ha tillgång till ett större utbud av tjänster. Förutom att förnya garderoben så vill man äta, passa på att träna och gå till frisören. Helt enkelt att göra allt det som ryms inom ramen för vardagsärenden, rekreation och välbefinnande, kommenterar Anneli Johansson, key account manager på Newsec Property Asset Management, Sverige.

Företaget har totalt 7,5 miljoner kvadratmeter under förvaltning inom retailsegmentet, fördelat på nästan 100 shoppingcentrum och handelsfastigheter. Den största andelen är i Sverige, Danmark och Finland.