Norconsult växer inom spår- och järnväg

Norconsult, konsultbolag inriktat på infrastruktur och samhällsbyggande, öppnar ett nytt kontor i Älvsjö, söder om Stockholm. Samtidigt tillkommer sju nya medarbetare till avdelningen Spår- & Järnvägsteknik.

Konsultbolagets nya medarbetare för med sig flera nya kompetenser till bolaget. Dels har de erfarenhet från tunnelbana och pendeltåg. Dels har de jobbat med det nya EU-gemensamma signalsystemet för spårtrafik, ERTMS, European Rail Traffic Management System.

– Det nya signalsystemet driver på digitalisering inom järnvägen och är en förutsättning för höghastighetsjärnvägar och framtida automation. Trafikverket ansvarar för införandet i Sverige och gör det i nära samarbete med branschen, kommenterar Tony Strandberg, teamchef på Spår- & Järnvägsteknik.

Personalen flyttade in i det nya kontoret den 1 september. Bolaget har sett ett behov av att finnas på plats söder om Stockholm och ser flera fördelar med flytten.

­– Vi har funnits i centrala delarna samt norr om Stockholm tidigare så nu kan vi rekrytera ännu bredare. Förhoppningen är att vi kan fortsätta växa, säger Tony Strandberg.