Nordic Nest förvärvar Kitchentime

E-handelsgruppen BHG förvärvar genom e-handelsgruppen Nordic Nest varumärket Kitchentime. Även Lampgallerian förflyttas inom koncernen till Nordic Nests regi. “Ger ännu bättre skalfördelar”, kommenterar Nordic Nests vd Bank Bergström.

Genom förvärvet av varumärket Kitchentime liksom varulagret och genom att Lampgallerian konsolideras in i Nordic Nest Group, adderar gruppen två specialister inom de för Nordic Nest viktiga produktkategorierna kök, matlagning och belysning.

Bank Bergström. Foto Nrdic Nest,

– Med Nordic Nest och Svenssons har vi byggt upp den globalt starkaste aktören inom skandinaviska premiummöbler och heminredning. Nu kommer de viktiga kategorierna belysning, kök och matlagning att stärkas ytterligare med Kitchentime och Lampgallerian, kommenterar Nordic Nests vd Bank Bergström.

–Med den tillkommande omsättningen får vi ännu bättre skalfördelar i den befintliga verksamheten i allt från logistik till kommersiella funktioner.

Kitchentime har dragits med förluster flera år i följd, och förvärvades 2021 av livsmedelsgrossisten Bergendahls. Logistiken har tidigare funnits i Eskilstuna, på en yta man hyrt av Sportamore/Footway.

Förvärvet av Kitchentime görs genom en inkråmsöverlåtelse där Nordic Nest förvärvar rättigheterna till varumärket mot en köpeskilling om 30 Mkr samt varulagret mot en maximal köpeskilling om 35 Mkr. Transaktionen kommer att genomföras 1 april 2024.

– Vår strategiska ambition är att konsolidera in våra bolag i färre men större plattformar för att därigenom uppnå skaleffekter och förenkla vår struktur. Att addera Kitchentime och LampGallerian till Nordic Nest Group är helt i linje med vår strategi, kommenterar BHG Groups vd Gustaf Öhrn.