Nordic Sugar samlar produktionen i Örtofta

Sockerproducenten Nordic Sugar har idag två produktionsanläggningar – ett raffinaderi och specialsockerbruk i Arlöv samt en betsockerfabrik i Örtofta. Nu effektiviseras produktion och logistik genom en konsolidering till Örtofta.

I Arlöv tillverkas idag sirap, sockerlösning och flera specialprodukter, en produktion som i framtiden kommer ske i Örtofta där idag tillverkningen av socker sker. Delar av utrustningen följer med i flytten för att återanvändas.

Lösningsfabrik och höglager under uppförande i Örtofta. Foto Jan-Erik Stolp.

Det första steget för att samla produktionen skedde 2019 genom en modernisering av Örtoftas sockerhus, i år togs en ombyggd paketeringsanläggning i bruk. Nu pågår bland annat uppförandet av en lösningsfabrik och ett höglager, som båda ska stå klara under 2022. Då börjar även Arlövs produktlinjer och utrustning successivt flytta över till anläggningen i Örtofta.

Samlad produktion minskar utsläppen

Företagets produktionskapacitet påverkas inte av konsolideringen, däremot blir produktionen mer effektiv och resurssnål av att ha all produktion i en fabrik. En annan fördel är att antalet lastbilstransporter minskar och andelen transporter via järnväg ökar. De uppger att koldioxidutsläppen kommer minska med 18 000 ton per år.

Nordic Sugar får också samordningsfördelar i energiförsörjningen tack vare den nya ångledningen från Kraftringens kraftvärmeverk i Örtofta. Kraftringen ska svara för ungefär 25 procent av sockerbrukets energibehov. Cirka 17000 ton koldioxidutsläpp per år undviks tack vare ångledningen.