Nordicon storsatsar med ny Göteborgsterminal

Kärraterminal AB, byter namn till Nordicon Terminals AB, och flyttar in i en ny 11 000 kvm stor terminal i Göteborgs hamn.


– Det finns ett stort behov av terminaltjänster och lagerhållning av gods i direkt anslutning till Göteborgs hamn och detta ser vi som en möjlighet att utveckla vår terminalverksamhet. Terminaldriften skall nu bli en fullt integrerad del av Nordicons verksamhet och vi kommer därmed att bredda vårt utbud av tjänster mot speditions och logistikmarknaden , kommenterar Linus Ahlm, vd för Nordicon Terminals.

Den 1 november tillträder bolaget en terminal på dryga 11 000 kvm på Förrådsgatan 18 utanför Göteborgs hamn.

Ny terminal möter nya behov
Nordicons nuvarande terminalbolag, Kärraterminal AB byter alltså namn till Nordicon Terminals och ägs nu till 100 procent av Nordicon AB.
Den nya terminalen står redo att möta marknadens ökade behov av omlastning, lagring och pick&pack, enligt företaget? Nordicon breddar med den nya terminalen sitt tjänsteutbud och har genomfört olika investeringar i verksamheten.
– Den nya terminalen kommer till stor del att utrustas med pallställ för lagring samt möjlighet till hantering av plockgods. En stor fördel i detta varmlager är naturligtvis även arbetsmiljön för personalen som kommer att öka trivseln och resultera i ökad kvalitet och effektivitet, förklarar Linus.
Bolaget kommer även att byta ut alla dieseltruckar mot el, vilket effektiviserar hanteringen och främjar miljön.
– Vi har en ambition att växa som en neutral leverantör av olika tjänster för Nordens speditions- och logistikbolag i framtiden, avslutar Linus.