Nordika ny storägare i Logistea

Nordika Fastigheter köper aktier i Logistea för 234,8 miljoner, och blir därigenom tredje största ägare i bolaget med 13,2 procent av kapitalet. Samtidigt köper Logistea två lager/handelslokaler i Partille på 18 000 kvm totalt, av Nordika. Logistea tillförs 105 miljoner i likviditet genom affären.

Fastigheterna utgörs av 18 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta för externhandel, lager samt en mindre del kontor. Läget och fastighetens beskaffenhet lämpar sig för såväl externhandel som last-mile logistik. De största hyresgästerna är Elgiganten, Lindex och Leo’s Lekland. Hyresintäkt exklusive tillägg uppgår till 18,7 miljoner kronor och genomsnittlig återstående löptid är drygt fem år. 97 procent av ytorna är idag uthyrda.

I samband med affären emitterar Logistea 1 455 643 A-aktier samt 16 960 379 B-aktier till Nordika till kursen 12,75 kronor per aktie, motsvarande 234,8 miljoner kronor. Nordika, som är ett svenskt onoterat fastighetsbolag ägt av ett antal nordiska pensionsstiftelser och institutioner samt grundarna, blir därmed Logisteas tredje största ägare med 13,2 procent av kapitalet och rösterna.

– Vi har med intresse följt Logistea en tid och imponerats av hur bolaget lagt en fin grund för sin fortsatta tillväxt. Den nisch av marknaden som Logistea är verksamma i tror vi starkt på, med goda kassaflöden och som gynnas av makro-trender såsom home-shoring och ökande e-handel. Vår ambition är att vara med och bistå bolaget i dess fortsatta tillväxtresa för att uppnå de ambitiösa volymmål som de satt för kommande år – att växa bolaget till ett portföljvärde om 15 miljarder kronor, kommenterar Jonas Grandér, vd och medgrundare av Nordika.

Genom nyemissionen kvittas även vissa fordringar som säljaren har mot det förvärvade fastighetsägande bolaget, vilket skapar ytterligare belåningsutrymme och därmed likviditet för Logistea om cirka 105 miljoner kronor.

– För Logistea är detta en viktig transaktion där vi dels förvärvar två bra fastigheter i Göteborg, dels breddar ägandet med en institutionell aktör som Nordika, samt tillförs likvida medel. Nordika kan bidra med både kapital för kommande tillväxt och till bolagets fortsatta utveckling, kommenterar Niklas Zuckerman, vd Logistea.

Logisteas fastighetsportfölj har på tre år vuxit från 189 miljoner kronor i fastighetsvärde till drygt 4,9 miljarder kronor. . Bolaget äger efter ovanstående förvärv 70 fastigheter i Sverige med en uthyrningsbar yta om cirka 580 000 kvadratmeter, samt en byggrättsportfölj om cirka 316 000 kvadratmeter.