Normal sjötrafik i Göteborg

APM Terminals i Göteborg skriver i ett pressmeddelande att i dagsläget alla oceangående fartyg som trafikerar Göteborg kommer att komma varje vecka som normalt.

Det har varit rekordomsättning på de stora oceangående fartygen till Göteborg de senaste veckorna. Vecka 10 väntas en nedgång, vilket är en årlig trend till följd av det kinesiska nyåret.

Det talas mycket om ”blank sails” från Asien, vilket innebär att planerade avgångar ställs in. Detta gäller dock inte de fartyg som trafikerar Göteborg utan andra rutter där omlastning sker på kontinenten. 

APM Terminals i Göteborg kan bekräfta att i dagsläget trafikerar oceangående fartyg Göteborg varje vecka som vanligt. Vi ser även att volymer från andra hamnar till viss del styrs om till de större linjeutbud som finns i Göteborg för att säkra att gods kommer fram som planerat. Totalt sett, kan det väntas en viss nedgång i volym under mars och april.

– I tider av osäkerhet, är det tydligt att många företag behöver värdera sina alternativ för godstransporter på ett annat sätt än normalt. Detta har aktualiserat diskussionerna kring Sveriges behov av direkttrafik som en mer prioriterad och stabil lösning för företagens transportbehov, säger Magnus Lundberg, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg, i pressmeddelandet.