Norsk lax ska ta Inlandsbanan

I ambition om att minska koldioxidavtrycket vid transporter av färsk fisk genom Sverige har Inlandsbanan och norska Nordlaks Produkter tecknat en avsiktsförklaring om att transportera norsk fisk på Inlandsbanan.

Som följd av de koldioxidutsläpp som färsk, norsk fisk åsamkar under flyg- och lastbilstransport genom Sverige har den svenska infrastrukturförvaltaren Inlandsbanan AB och den norska sjömatproducenten Nordlaks Produkter AS inlett ett samarbete avseende järnvägstransport av färsk, norsk atlantlax och regnbågsöring till marknader i Sverige och världen. 

– Vi är stolta över att genom samarbetet bidra till hållbar transportutveckling i Sverige och Norden. Vi söker nu svenska statens stöd i att upprusta Inlandsbanan och därmed möjliggöra för storskaliga gröna godstransporter på järnvägen, kommenterar Inlandsbanans VD Peter Ekholm.

Inalndsbanan vill etablera vätgasproduktion längs med Inlandsbanan, och däreigenom elektrifiera banan, och tillsammans med sin samarbetspartner Statkraft driver man projektet Vätgas i inlandet.

I ett uttalande uttrycker även Lars Fredrik Martinussen, kommunikationschef i Nordlaks-koncernen sin tillförsikt inför samarbetet:

– Nordlaks strävar efter att leverera högkvalitativ fisk till en hälso- och klimatmedveten marknad, och engagerar oss också för att förbättra transporten av våra produkter till marknaden. Nordlaks har i många år nyttjat Ofotbanen och svensk järnväg för transport. Vi hejar på alla som vill bygga mer tågkapacitet, och ser på Inlandsbanan som en möjlighet för ökad regularitet och pålitlighet för järnvägstransport av våra produkter.