Nowaste drar in ny kund

TPL:aren Nowaste Logistics ingår ett nytt logistikpartnerskap med 5.11 Tactival, en global aktör inom yrkeskläder och personlig utrustning. Företagets logistik kommer flytta in i Nowastes nya 16 000 kvm stora lager i Helsingborg.

5.11 härstammar från USA och grundades av bergsklättraren Royal Robbins. Bland kunderna finns poliskårer, kustbevakningar och säkerhetstjänster världen över, vilket ställer allt större krav på logistiken. Det i kombination med att företagets e-handel mot konsumenter växer kraftigt gör att det behövs nya lösningar som klarar kraven på flexibilitet, skalbarhet och snabbhet.

För EMEA-marknaderna (Europa, Mellanöstern och Afrika) ansvarar dotterbolaget i Malmö, 5.11 International. I och med det nya avtalet med Nowaste flyttar företagets logistik in i TPL:arens nya lager utanför Helsingborg på 16 000 kvm, som även utrustas med en Autostore-lösning.

– Vi står i ett skede där vi växer kraftigt inom både vårt kärnsegment vilket är de taktiska yrkeskläderna och personliga utrustningen samtidigt som efterfrågan från konsument ökat närmast explosionsartat och sortimentet breddas. När vi ser till det och vilka krav som ställs på oss från myndigheter, återförsäljare och konsumenter som är beroende av att vi levererar så är vi nu väldigt trygga med att vi hittat en samarbetspartner som Nowaste, kommenterar Einar Cronstedt, vd för 5.11 International.

Inflyttning och uppstart kommer ske under våren 2023. Lösningen är semi-automatisk för att klara de olika flödena samt hantering av mer otympliga produkter som större väskor och ryggsäckar.

– Det är oerhört glädjande att vi får möjligheten tt hantera logistiken åt 5.11. Vi har funnit en partner som delar våra värderingar och där vi funnit en ömsesidig respekt för hållbarhet och kvalitet. Tillsammans kommer vi driva den logistiska utvecklingen framåt inom deras bransch, kommenterar Johan Kallin, vd för Nowaste Logistics.